Na konferenciji za novinare predsjednik pulskog IDS-a Deković je, uz tvrdnje o navodnom sukobu interesa vijećnice NLFZ Ivane Mohorović, zatražio njenu ostavku u Gradskom vijeću. Iako je ranije objavljeno da se vijećnica Mohorović izuzela iz rasprave o UPU Max Stoja Deković je uz ostalo rekao da je žustro lobirala za taj projekt kojim bi, preko noći, tvrtka njenog supruga zaradila 3 milijuna kuna te da je u sukobu interesa i prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa mora dati ostavku.

Na te izjave, koje su, kako tvrdi lažne i klevetničke reagirala je i vijećnica Ivana Mohorović a poduprele su je i kolege s Nezavisne liste Filipa Zoričića.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

„Nikada nisam lobirala za projekt Max Stoja niti vršila pritisak na vijećnike iz Možemo!. Na prvom sastanku Radne skupine za prostorno planiranje na kojem su između ostalih bili prisutni i Pročelnica Odjela za prostorno planiranje Ingrid Bulian, Dušica Radojčić i predstavnici DAI-SAI jasno sam rekla da se neću uključivati u raspravu o UPU Max Stoja upravo iz razloga što ured mog supruga radi na tom projektu. Iz Zapisnika sa sjednice Odbora za prostorno uređenje lako je provjeriti da sam se izuzela iz rasprave o UPU Max Stoja.

Štoviše, članovi tog Odbora koji su bili prisutni na sjednici su i  Cvek i Čerina iz IDS-a, a sjednica je održana još 15.11.2021. Žao mi je da g. Čerina nije kao gradski vijećnik i član tog istog Odbora bio prisutan na tiskovnoj konferenciji da to i potvrdi. Na svim sjednicama Gradskog vijeća na kojima se raspravljalo o skidanju/uvrštavanju te točke na dnevni red nisam se uključivala u raspravu. Sjednice Gradskog vijeća se snimaju i to je isto vrlo lako provjeriti.

IDS podržao projekt dok ja još nisam ni znala da ću postati vijećnica

Arhitektonski ured Metro Cubo d.o.o. u vlasništvu mog supruga za tvrtku Max City d.o.o. izradio je Studiju urbanizma i Idejno rješenje za naselje sedam vila i poslovno stambeni kompleks na lokaciji UPU Max Stoja. Njihova poslovna suradnja je započela krajem 2020. Max City d.o.o. je zahtjev za IV. izmjene i dopune UPU-a Max Stoja podnio još u veljači 2021.g., dok ja još nisam ni znala da ću postati vijećnica, a u ožujku 2021. bivši gradonačelnik je donio Odluku o prihvaćanju njihove inicijative.

Ne znam odakle Dekoviću iznos zarade od 3 milijuna kuna, to je potpuna laž. Uostalom moj suprug ima privatnu tvrtku i u ovom slučaju se radi o privatnom investitoru. Njihov međusobni ugovor je poslovna tajna, a ne javni interes.

Deković bi morao znati razliku između vijećnika i dužnosnika. Ja nisam zaposlenica Grada Pule niti sam dužnosnik pa se na mene ne primjenjuje Zakon o sprječavanju sukoba interesa.

Za kraj mogu samo reći da je žalosno da se IDS služi ovakvim lažima i da će snositi pravne posljedice za svoje izjave, navodi Mohorović. 

- Mi, članovi Kluba vijećnika NLFZ potvrđujemo navode kolegice Ivane Mohorović i podržavamo izrečeno. Kao nezavisni vijećnici i dalje ćemo nastaviti raditi u interesu samo i isključivo građanki i građana grada Pule, naveli su u nastavku reagiranja Kristijan Biteri, Selma Ibrišagić i Dušanko Babić. (TUI)