Stožer civilne zaštite Istarske županije donio je odluku da se zbog pogoršanja epidemiološke situacije vezano uz COVID-19 bolest u Hrvatskoj i našem okruženju, otkazuju sva javna okupljanja i javne manifestacije uključujući Motovun Film Festival, Pula Film Festival i Međunarodni Jazz Festival u Grožnjanu.

Gosti i izvođači na tim manifestacijama dolaze iz zemalja visokog rizika. Prateći događaji okupljaju veliki broj posjetitelja što onemogućava održavanje fizičke distance. U takvim okolnostima je teško provoditi protuepidemijske mjere.

Okupljanja velikog broja ljudi predstavljaju događaje visokog rizika za širenje COVID-19 koronavirusa što može povećati broj zaraženih i oboljelih u kratkom vremenskom razdoblju i dodatno ugroziti zdravlje stanovništva Istarske županije i opteretiti zdravstveni sustav u županiji.

Odluka se upućuje Stožeru civilne zaštite RH na potvrđivanje.

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 10. srpnja 2020. godine, donio je odluku o nužnim mjerama za organizaciju okupljanja na kojima je prisutno više od sto sudionika za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19.

Ovom Odlukom se, za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, uvode nužne mjere za organizaciju okupljanja na kojima je prisutno više od sto sudionika.

Organizatori okupljanja koji očekuju dolazak više od sto sudionika obvezni su teritorijalno nadležnoj službi civilne zaštite Ravnateljstva civilne zaštite putem elektroničke pošte županijskog centra 112, najkasnije 48 sati prije planiranog početka okupljanja, dostaviti obavijest o održavanju okupljanja. Obavijest iz stavka 1. ove točke obvezno sadrži:

– svrhu, mjesto, dan i vrijeme održavanja okupljanja

podatke o kontakt osobi – očekivani broj sudionika. Organizatori okupljanja na kojima je prisutno više od sto sudionika obvezni su voditi pisanu evidenciju sudionika sukladno uputama i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. 

Za vrijeme okupljanja svi sudionici obvezni su pridržavati se općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Ako se utvrdi da je netko od sudionika okupljanja zaražen virusom SARS-CoV-2, organizator okupljanja je obvezan u najkraćem roku, evidenciju iz točke III. ove Odluke, dostaviti teritorijalno nadležnoj službi civilne zaštite Ravnateljstva civilne zaštite putem elektroničke pošte županijskog centra 112.

Kontrolu provedbe ove Odluke i kontrolu pridržavanja preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo provodit će timovi u koje će biti uključen po jedan inspektor Ravnateljstva civilne zaštite i jedan policijski službenik. Voditelj tima je inspektor Ravnateljstva civilne zaštite. Za koordinaciju rada timova zaduženi su pročelnici područnih ureda civilne zaštite. (iPress)