Protekli su tjedan započeti radovi na dionici Špina-Sveti Pelegrin kao dio 'Umaške morske promenade' koja će umaškim sugrađanima i turistima ponuditi jednu potpuno novu i prije svega svim građanima dostupnu, ljepšu dimenziju Umaga, a koju svi željno iščekuju.

Vrijednost ove faze projekta iznosi 2,5 mil kn, a obuhvatit će izgradnju šetnice od parkirališta u naselju Špina pa sve do crkvice u Svetom Pelegrinu. Trasa duga gotovo 1 km sadržavat će pješačku i biciklističku stazu, kao i 3 punkta za odmor sa stolom, klupama i servisnim stalkom za bicikle te info panoom.

Uz šetnicu će biti izgrađen i potporni zid duljine 270 m, a uzduž čitave trase posađena stabla ne bi li se osigurala hladovina uz samo more. Projekt obuhvaća i izgradnju potpuno nove javne rasvjete kako bi se omogućilo sigurno kretanje i tijekom večernjih i noćnih sati. Ugovorni izvođač radova je Grafist d.o.o. Kopar, dok nadzor vrši poduzeće Učka Konzalting d.o.o., Pazin.

Umaška morska promenada, čija će se izgradnja provoditi u više faza i u više godina, a koja će se protezati od Parka Umag do Crvenog vrha, u konačnici će omogućiti svima, pod jednakim uvjetima, da koriste najljepše dijelove umaške obale. Uz samu šetnicu, koja će u svojoj duljini prolaziti uz obalu, na pojedinim će se dionicama osigurati i dodatni pripadajući sadržaji. Na potezu od naselja Špina pa do gata bivše cementare planirana je u budućem razdoblju gradnja plaže u duljini od 3 km sa svim pratećim sadržajima. Dakle, radi se o kapitalnom projektu ulaganja u novu gradsku plažu dostupnu svima koja će u cijelosti promijeniti sadašnji izgled cijele zone od Špine pa do Umaga. Naime, uz izgradnju plaže, izgradnjom nove šetnice do centra grada Umaga, taj će dio obale biti namijenjen za razonodu i boravak kako za naše građane, tako i za brojne turiste. 

- Na cijelog dionici planirane 'Umaške morske promenade' cilj je izgraditi šetnicu, urediti plaže i okoliš sa svim pratećim objektima za rekreaciju, razonodu, sport i slobodno vrijeme Umažanki i Umažana, ali i turista. Realizacijom cijelog projekta, odnosno 'Umaške morske promenade', čija je gradnja planirana u narednih sedam do osam godina, grad Umag će dobiti najveću šetnicu na Jadranu, što će zasigurno predstavljati dodatni motiv dolaska turista u Umag. Svi građani Umaga će napokon, nakon 50 godina, dobiti mogućnost da koriste i imaju slobodan pristup cijeloj obali i pomorskom dobru, naglasio je gradonačelnik Vili Bassanese.

(iPress)