Općinsko vijeće Općine Žminj na zadnjoj sjednici održanoj u 2020. izglasalo je najveći do sada proračun od postojanja Općine. Ambicioznim proračunom teškim 68.333.272,00 kune planira se dovršetak započetih, ali i početak preostalih kapitalno intenzivnih projekata kojima trenutačno vodstvo planski i dugoročno osigurava visoku kvalitetu života u Žminju.

Na sjednici Općinskog vijeća Žminja vijećnici su jednoglasno donijeli proračun Općine za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023 godinu. U temeljnom dokumentu za funkcioniranje i rad općine prevladavaju već započeti kapitalno intenzivni projekti koji se nastavljaju i u 2021. godini prema terminskim planovima, ali i projekti koji će se započeti ili za koje je već raspisana javna nabava u 2021. godini.

Tako je jedan od najznačajnijih projekata u Proračunu svakako projekt dogradnje OŠ Vladimira Gortana Žminj te izgradnja školsko-sportske dvorane kao sastavnog dijela škole u Žminju. To je temeljni i najvažniji strateški projekt općinske uprave a početak radova se planira neposredno nakon ishodovanja građevinske dozvole čije se izdavanje očekuje u drugoj polovici siječnja 2021. godine.

Osnovna škola osigurat će jednosmjenski rad i vannastavne aktivnosti za svu djecu 

Osiguravanjem sredstava za realizaciju navedenog projekta sva djeca s područja Općine Žminj imati će adekvatne radne uvjete za jednosmjenski rad kao i provođenje sportskih nastavnih i vannastavnih aktivnosti te se time postiže i nacionalni i regionalni kao i europski plan temeljen na strateškom dokumentu razvoja školstva u vidu cjelodnevne nastave. Opravdanost projekta očituje se u činjenici da osnovna škola u Žminju iz godine u godinu bilježi apsolutni porast broja učenika čime su trenutačni kapaciteti nedostatni za adekvatno obavljanje djelatnosti.

Vezano na dogradnju škole ostvaruje se potreba izgradnje novog nogometnog stadiona koji je također predviđen u proračunu i za koji se očekuje dozvola sredinom veljače.

Čišći, ljepši i zdraviji Žminj

Komponenta razvoja i prosperiteta svake zajednice svakako je i ekologija te je stoga u planu za 2021. i izgradnja novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Žminju čime se odvodnja fekalnih voda dovodi na maksimalnu razinu kvalitete kao i život mještana Žminja te prolaznika koji više neće trpiti nesnosne mirise prilikom prolaska kroz Žminj. Investiciju tešku 8.640.000,00 kuna prate i financiraju Hrvatske vode koje su prepoznale značaj i potrebu sanacije postojećeg izgradnjom novog uređaja.

Tijekom veljače također svim kućanstvima biti će podijeljni besplatno spremnici za selektivno odvajanje otpada. Tisućudvijesto kompleta spremnika osiguranih putem natječaja FZOEU te sufinanciranjem od strane Općine Žminj svojim će vlasnicima osigurati efikasnije i povoljnije gospodarenje otpadom, a svim žiteljima čišći, ljepši i zdraviji Žminj.

Od velikih infrastrukturnih projekata svakako je bitan i projekt dogradnje groblja Cere koji je prijavljen na natječaj LAG-a Središnja Istra kao i nastavak izgradnje kanalizacija Lukovica te kanalizacija u naselju Pamići za koje je ishodovana građevinska dozvola, a koji provodi IVS Buzet.

Iako nastojimo svim mjerama provoditi politiku zadržavanja naših mladih doma, nažalost radne navike i tempo života primoraju nas na investicije koje su od bitnog značaja za naše mještane. Stoga je u proračunu predviđena izgradnja staračkog doma u Žminju jer se za istim svakim danom iskazuje sve veća i veća potreba.

Navedenim projektima nije se umanjio značaj onih bitnih komponenti kvalitetnog funkcioniranja zajednice te stoga u 2021. nastavlja se sa svim mjerama poticanja demografskog rasta, obnove infrastrukture u selima, izgradnje nove javne rasvjete, prometnica, dječjih igrališta, sportskih igrališta te ostale društvene infrastrukture.

- Proračun za 2021. predstavlja okosnicu razvoja općine Žminj koja završetkom kapitalno vrlo intenzivnog, a strateški prioritetnog projekta novog dječjeg vrtića ulazi u fazu ubrzanog rasta i razvoja za koji su se predanim radom trenutačnog vodstva stvorili preduvjeti. Tanka je granica između ambicioznosti i ludosti, no kroz tri godine uspjeli smo dokazati da jedino radom, suradnjom i predanim osluškivanjem potreba naših mještana možemo i moramo osigurati visoku kvalitetu života njima i njihovim obiteljima. Ono što je ponekad izgledalo ludo, nestvarno i nemoguće pokazalo se da je moguće, te danas Općina Žminj predstavlja lidera kod malih općina u gospodarskom, društvenom, sportskom životu, ali i po kvaliteti života koju Žminj osigurava ne samo svojim, već i stanovnicima okolnih općina.

- Jesmo li ambiciozni i ludi? Jesmo. Ali jesmo li sve te ludosti i ambicije ostvarili u zadnje tri godine mandata? Jesmo, kaže načelnik Željko Plavčić.

- Stoga s razlogom i opravdano u 2021. godinu ulazimo optimistično i radno kako bismo našim mještanima ostvarili snove, ali i omogućili maksimalnu kvalitetu života kakvu doista zaslužuju jer su to mnogo puta svojim razumijevanjem, dosljednošću i povjerenjem dokazali. I na tome im veliko hvala, poručio je načelnik Plavčić.

(iPress)