Od 1. listopada 2021. godine do 31. ožujka 2022. godine  naknada za parkiranje na javnim gradskim površinama neće se naplaćivati nakon 17 sati, nedjeljom i blagdanom. Jednoglasno su to odlučili vijećnici na sjednici Gradskog vijeća Pule održanoj u srijedu, 22. rujna u zgradi Fakulteta ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirković u Puli.

„Obzirom na okolnosti uzrokovane pandemijom koronavirusa te njihov utjecaj na cjelokupno gospodarstvo oportunim se ukazalo uvođenje dodatne mjere za koju se procjenjuje da može imati pozitivan utjecaj na poslovanje gospodarstvenika koji svoje usluge pružaju u centru grada. Cilj navedene mjere je potaknuti građane osobito u ovim, novonastalim okolnostima obilježenim brojnim ograničenjima i mjerama, da u zimskom periodu češće, bez troškova parkiranja, posjećuju centar grada i koriste usluge gospodarstvenika koji svoju djelatnost pružaju u centru usprkos mjerama ograničenja rada i obavljanja djelatnosti, jednako kao i sadržaje koji će im od strane Grada ili u suradnji s Gradom biti pružani u istom periodu čime se doprinosi poslovanju gospodarstvenika, ali i utječe na oživljavanje samog centra grada", obrazložila je pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i upravljanje imovinom Dijana Ažić.

Na sjednici je prihvaćena i odluka kojom se definira sastav urbanog područja Pula. Sukladno odredbama Zakona, Grad Pula kao zakonski nositelj cijelog procesa, pribavio je prethodne suglasnosti predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave koje ulaze u sastav urbanog područja te ima obvezu od strane svog predstavničkog tijela utvrditi odluku o ustrojavanju urbanog područja Pula prema Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027.

U urbano područje Pula ulaze: gradovi Pula i Vodnjan te općine Barban, Fažana, Ližnjan, Marčana, Medulin i Svetvinčenat.

„Nakon ustrojavanja urbanog područja, Zakon propisuje obvezu izrade Strategije razvoja urbanog područja kao temeljnog strateškog dokumenta u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja za urbana područja. Za urbano područje Pule, nositelj izrade Strategije je Grad Pula, kao središte urbanog područja, a sama izrada i provedba uključuje širok krug dionika s područja obuhvata urbanog područja", pojasnila je pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Grada Pule Anja Ademi.

„Svi načelnici i gradonačelnici s područja bivše Općine Pula sastajat ćemo se redovito, ne samo na temu urbanog područja Pula, nego ćemo raspravljati i o drugim zajedničkim temama. Zapravo, prvi sastanci već su uspješno održani. Smatram da je takav način komunikacije  najbolji. Kolege su afirmativni i mislim da je to jedna dobra poruka", naglasio  je gradonačelnik Pule Filip Zoričić.

Vijećnici su na sjednici usvojili i Odluku o utvrđivanju ulaganja Grada Pula-Pola u društvo Plinara d.o.o. u svrhu povećanja temeljnog kapitala kojom je utvrđeno da će za uložene vrijednosti Grad Pula povećati svoj temeljeni kapital u društvu Plinara d.o.o. i time steći novi vlasnički udjel. U postupku povećanja temeljnog kapitala u društvu Plinara d.o.o. postojeći poslovni udjel koji ima Grad Pula-Pola u temeljenom kapitalu društva u nominalnom iznosu od 14.776.300,00 kuna povećat će se za 8.561.600,00 kuna i time će Grad steći udjel u nominalnom iznosu od 23.337.900,00 kuna, odnosno 46,10 posto udjela u kapitalu društva.

Gradsko vijeće dalo je suglasnost za zaduživanje trgovačkom društvu Kaštijun d.o.o. Pula. Naime, 13. rujna 2021. godine trgovačko društvo Kaštijun d.o.o. Pula podnijelo je zahtjev za izmjenama Odluke o davanju suglasnosti radi produženja roka korištenja kredita do 30. lipnja 2022. godine i izmjenom uvjeta osiguranja kredita na način da se pored zadužnice i založno pravo na pokretninama koje se financiraju iz kredita proširuje i na stroj za obradu metalne frakcije u vlasništvu trgovačkog društva Kaštijun d.o.o.

„Umjesto kupnje stroja za mljevenje glomaznog otpada, sredstvima iz kredita uredit će se plato za obradu metalne frakcije s opremom te kupiti stroj za utovar-grajfer za stroj za obradu metalne frakcije. Projekti predviđeni za realizaciju iz kredita neće se u cijelosti završiti do ugovorenog roka korištenja kredita do 30. rujna 2021. godine te će se produžiti rok korištenja kredita do 30. lipnja 2022. godine", rekla je pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Vesna Sajić.

Također, planiranim korištenjem kredita smanjuju se planirana vrijednost pokretnina koje se financiraju iz kredita te je tvrtka predložila davanje u zalog stroja za obradu metalne frakcije u svom vlasništvu.

Vijećnici su raspravljali i usvojili Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2021. godinu u kojem su ostvareni prihodi i primici u iznosu od 194.513.978,10 kuna, a rashodi i izdaci u iznosu od 206.761.278,23 kune.

„U obračunskom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine iskazan je manjak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 12.247.300,13 kuna, preneseni višak iz prethodne godine iznosio je 26.273.145,90 kuna, korekcija početnog stanja kod proračunskog korisnika iznosila je 158,01 kunu, odnosno na dan 30. lipnja 2021. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 14.025.687,76 kuna. Kreditne obveze uredno su i u roku podmirivane, a angažiranje sredstava vršilo se ovisno o dinamici prihodovanja sredstava te ovisno o rokovima dospijeća pojedinih obveza. Podneseni izvještaj sukladan je odobrenim planskim sredstvima u okviru Proračuna kojeg je usvojilo Gradsko vijeće Grada Pule", rezimirala je nadležna pročelnica Sajić.

U nastavku sjednice vijećnici su odlučili da će se otkazati Sporazum o obavljanju poslova civilne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave sklopljenog između Grada Pule i Vatrogasne zajednice Istarske županije temeljem kojega je za obavljanje stručno administrativnih poslova Grad plaćao Vatrogasnoj zajednici IŽ 115.000,00 kn godišnje.

Nadležna pročelnica Upravnog odjela za opću upravu i mjesnu samoupravu Slavica Jelovac pojasnila je kako je novim Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za opću upravu i mjesnu samoupravu ustrojen Odsjek za zaštitu, u kojem se obavljaju svi poslovi vezani za civilnu zaštitu te kako više ne postoji potreba da se Sporazumom utvrđeni stručno administrativni poslovi civilne zaštite za Grad Pulu obavljaju u Vatrogasnoj zajednici Istarske županije. Sporazum će se otkazati s 31. prosincem 2021. godine, poštujući primjereni rok za otkaz ugovora.

„U novom Odsjeku za zaštitu nije došlo do novog zapošljavanja jer je došlo do reorganzacije unutar Upravnog odjela za opću upravu i mjesnu samoupravu te za Grad time nije bilo dodatnih troškova", zaključila je pročelnica Jelovac, stoji u priopćenju. (iPress)