Sve zainteresirane odrasle osobe, koje se nisu cijepile protiv COVID-19 bolesti pozivaju se da slobodno pristupe cijepljenju bez zakazanog termina.

Mogu se cijepiti samo osobe koje do sada nisu cijepljene, a na cijepljenje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu / putovnicu i karticu zdravstvenog osiguranja.

Cijepljenju bez zakazanog termina može se pristupiti prema sljedećem rasporedu:

Lokacija

Cjepni punkt

Dan

Datum

Pfizer

J & J

Moderna

Vrijeme

Vrijeme

Vrijeme

Buzet

Zgrada Doma zdravlja, Naselje Goričica 1

srijeda

24.11.2021.

14:30 - 15:30

Buzet

Zgrada Doma zdravlja, Naselje Goričica 1

petak

26.11.2021.

13:00 - 14:00

Labin

Zgrada Doma zdravlja, Sv. Mikule 2

utorak

23.11.2021.

15:00 - 18:00

 -

Labin

Zgrada Doma zdravlja, Sv. Mikule 2

srijeda

24.11.2021.

15:00 - 18:00

 -

Labin

Zgrada Doma zdravlja, Sv. Mikule 2

četvrtak

25.11.2021.

15:00 - 18:00

 -

Pazin

Zgrada Doma zdravlja, J. Dobrile 1

utorak

23.11.2021.

15:00 - 17:00

 -

Pazin

Zgrada Doma zdravlja, J. Dobrile 1

petak

26.11.2021.

13:00 - 16:00

 -

Poreč

Zgrada Doma zdravlja, M. Gioseffi 2

utorak

23.11.2021.

14:00 - 16:00

 -

Poreč

Zgrada Doma zdravlja, M. Gioseffi 2

četvrtak

25.11.2021.

12:00 - 14:00

 -

Poreč

Zgrada Doma zdravlja, M. Gioseffi 2

subota

27.11.2021.

10:00 - 12:00

 -

Pula

Zgrada Hospicija, Santoriova

ponedjeljak

22.11.2021.

13:00 – 17:00

Pula

Zgrada Hospicija, Santoriova

utorak

23.11.2021.

13:00 – 17:00

Pula

Zgrada Hospicija, Santoriova

srijeda

24.11.2021.

13:00 – 17:00

Pula

Zgrada Hospicija, Santoriova

četvrtak

25.11.2021.

14:00 – 17:00

9:00 – 12:00

 -

Pula

Zgrada Hospicija, Santoriova

subota

27.11.2021.

8:00 – 12:00

Rovinj

Zgrada Doma zdravlja, M. Benussi 6

srijeda

24.11.2021.

15:00 - 17:00

17:00 - 18:00

 -

Rovinj

Zgrada Doma zdravlja, M. Benussi 6

četvrtak

25.11.2021.

10:00 - 12:00

12:00 - 13:00

 -

Rovinj

Zgrada Doma zdravlja, M. Benussi 6

petak

26.11.2021.

15:00 - 17:00

17:00 - 18:00

 -

Umag

Zgrada Doma zdravlja, E. Pascali 3A

utorak

23.11.2021.

9:00 - 12:00

Umag

Zgrada Doma zdravlja, E. Pascali 3A

četvrtak

25.11.2021.

9:00 - 12:00

Umag

Zgrada Doma zdravlja, E. Pascali 3A

subota

27.11.2021.

8:00 - 10:00