Prema najnovijim podacima danas se u Općoj bolnici Pula na liječenju nalaze 73 COVID pacijenta, od kojih je na Odjelu za infektologiju njih 57 dok se u respiracijskom centru liječi 16 najtežih bolesnika. 

Pritisak covid pacijenata već je doveo do otkazivanja ili reduciranja drugih usluga pa i ne-hitnih operacija u Općoj bolnici Pula. Na današnji dan u pulskoj bolnici je 19 COVID oboljelih djelatnika od toga tri liječnika, 10 med.sestara/tehničara, jedan laborant i jedan fizioterapeut kao i četiri nezdravstvena djelatnika.

No, smanjenje opsega rada nije posljedica oboljelih djelatnika OB Pula već velikog broja COVID pozitivnih pacijenata kojima je neophodno bolničko liječenje.

Zanimalo nas je i zbog čega se ponovo ne uspostavi COVID centar u bivšoj Mornaričkoj bolnici. 

- Da se uspostavi dislocirani objekt za liječenje COVID pozitivnih pacijenata (Mornarička bolnica) rad u Općoj bolnici bi se još teže organizirao iz dva razloga, rekli su u bolnici. 

Radom na dvije lokacije potreban je veći angažman angažman i zdravstvenog (osim liječnika i medicinskih sestara, laboranti, inžinjeri radiologije) i nezdravstvenog osoblja (vozači, kuhinja), a što je još važnije oboljeli iziskuju intenzivnije modalitete liječenja (puno više pacijenata treba visoke doze kisika) što instalacijski uvjeti u Mornaričkoj bolnici ne zadovoljavaju.

U ovom „valu“ epidemije prosječno 45-50% pacijenata treba ili liječenje visokim dozama kisikom ili visoko protočnim kisikom ili u respiracijskom centru, što kao posljedicu ima uključenost velikog broja djelatnika (liječnika i medicinskih sestara/tehničara) s kompetencijama liječenja takvih pacijenata.

Zadnje preseljenje u Mornaričku bolnicu bilo je primarno uzrokovano neuvjetnim prostorom „zgrade infektologije“ a u međuvremenu (prošle zime) je zamijenjena kompletna bravarija. Dakle, rad na dvije lokacije nama značajno otežava organizaciju posla, pojasnili su. (iPress)