Nastavljaju se investicije u komunalno uređenje Poreča i prigradskih naselja koje vodi Upravni odjel za komunalni sustav Grada Poreča. Tako je ovih dana u tijeku sanacija makadamskih puteva koje su nakon učestalih i jakih oborina tijekom jeseni i zime oštećene i isprane, te je potrebno sanirati vododerine i udarne rupe.

Radovi obuhvaćaju sanaciju oko 11 kilometara puteva u prosječnoj širini oko tri metra u gradskim i prigradskim mjesnim odborima i to u naseljima St. Bečić, St. Vergotini, Gulići, Vranići, Kadumi, Radoši, Varvari, Antonci, Kosinožići, Veleniki, Nova Vas, Dekovići, Mihatovići, Stranići, Baderna, Štifanići, Katun, St. Vodopija, Garbina, Jurići, St. Portun te u Poreču u Vukovarskoj i Ulici G. Kalčića, kako bi se građanima olakšao pristup poslovnim prostorima i garažama. Nasipana je i trasa staze Maximus Agri. (IVM)