Vijećnici općine Fažana na maratonskoj sjednici, ponekad i na rubu incidenta, održanoj u četvrtak navečer većinom glasova odlučili su prodati dvije nekretnine u vlasništvu općine. Natječaj za prodaju nekretnina provest će se javnim nadmetanjem, uz jamčevinu od 10 posto od početne cijene određene po sudskom vještaku. 

Riječ je o zemljištu od 5530 metara četvornih, po Prostornom planu namijenjenom izgradnji hotela, na k.č.br. 1206/100. Početna cijena je 1,410 milijuna kuna.  Za zemljište na k.č.br. 1206/105 od 551 metar četvorni početna cijena iznosi 1.334.874,64 kune. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe – državljani Republike Hrvatske, te državljani i pravne osobe iz država članica Europske unije.

Načelnik Fažane Radomir Korać naglasio je kako će se natječaj objaviti u više glasila kako bi što više zainteresiranih moglo sudjelovati u nadmetanju te da će se, kako je i planirano proračunom, prihod od prodaje općinskog zemljišta uložiti u planiranu gradnju novih nekretnina u vlasništvu općine te za daljnji razvoj turizma. 

Veće plaće za zaposlenike

Značajna je i odluka o povećanju koeficijenata, odnosno povećanju plaće, za dio djelatnika općine - spremačicu, komunalnog redara... zbog sve veće krize s pronalaženjem stručnih radnika u lokalnoj samoupravi.    

Vijećnici su odgodili odluku o davanju fažanskog reciklažnog dvorišta na upravljanje Pula Herculanei.

Većinom glasova usvojena je i Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Fažana za razdoblje od 2022. do 2028. godine. Vijećnici su donijeli i više značajnih izmjena i dopuna ili o izradi urbanističkih planova uređenja za Valbandon, Manerini te za izgradnju Vatrogasnog doma.

Usvojena je i odluka o kodeksu ponašanja vijećnika u sprječavanju sukoba interesa te Odluka o komunalnom redu, te izvješća o izvršenju proračuna te izgradnji komunalne infrastrukture u 2021. godini.  

Vijećnici su na aktualnom satu tražili više odluka kako bi se konačno Riva odredila kao pješačka zona, prisutnost komunalaca u večernjim satima, propusnice za parkiranje svima koji imaju prebivalište u starogradskoj jezgri te popis vlasnika brodica u Valbandonu i Luci Fažana te pojašnjenja o korištenju parkinga u Valbandonu.  

Načelnik Korać najavio je, ili komunalce ili angažiranje zaštitara u večernjim satima, još jednom je prozvao i upravu NC Brijuni koja ne dozvoljava promet kroz tzv. garažu kako bi se rasteretila Riva. Za parkiranje u Valbandonu Korać je rekao kako je  žitelje Valbandona parkiranje besplatno a za njihove goste koji su registrirani dnevna karta iznosi 20 kuna. Od Lučke uprave Općina će zatražiti popis vlasnika brodica, rekao je Korać. Najavio je i očekivani početak radova na najvažnijem projektu 'u povijesti Fažane, Aglomeraciji sjever vjerojatno krajem godine. 

Show na vijeću  

Zanimljivo je da smo kroz buku koja je vladala na većem dijelu sjednice  i prozivanja za kriminal i protuzakonitu gradnju 'razabrali' kako je udruga Duh stare Fažane pokrenula tužbu protiv ugostitelja za uklanjane terasa iz središta tražeći da se odmah obustavi njihov rad.  Sama vijećnica Udovički, kako je navodio načelnik Korać, podnijela je više tužbi i prijava protiv općine Fažana.   

Sjednica je održana uz previše kršenja Poslovnika o radu, komentiranja mimo dnevnog reda i nerazumijevanja samog funkcioniranja općine i komunalnih poduzeća te je na momente i praćenje sjednice bilo vrlo otežano. Iako se predsjednik Općinskog vijeća Timotej Pejin trudio držati konce u svojim rukama teško je uspijevao. Nakon niza intervencija izrekao je i 2 opomene vijećnici Lidiji Zulma Udovički Sanchez De Lozada. Dio vijećnika bio je ogorčen što se dozvoljava 'maltretiranje svih i atmosfera k'o na tržnici'.  (iPress)