Na Skupštini trgovačkog društva Tržnica d.o.o. imenovana je nova članica uprave – direktorica Gordana Žmak. Na mjestu vodeće osobe Tržnica d.o.o. zamijenit će dosadašnjeg direktora Renata Perca kojem mandat istječe 30. listopada 2022. godine.

Poslove direktorice trgovačkog društva Tržnica Žmak će obavljati privremeno, odnosno do okončanja najavljenih statusnih promjena gradskih trgovačkih društava - pripajanja Tržnica d.o.o., Pula sport d.o.o., Fratarski d.o.o. i Castrum Pula 97 d.o.o.

Gordana Žmak cijeli je svoj radni vijek provela u Puli. U Tržnica d.o.o. je zaposlena od 1996. godine prvotno na radnom mjestu financijskog knjigovođe, a potom od 2016. godine na radnom mjestu voditelja financijsko računovodstvene službe.

Skupština trgovačkog društva Tržnica d.o.o. stajališta je da g. Žmak ima znanja, kompetencije i motivaciju nastaviti s provođenjem aktivnosti koje proizlaze iz predmeta poslovanja Tržnica d.o.o., a osobito potrebno iskustvo radi suradnje sa svim dionicima u pružanju kvalitetne i pouzdane usluge tržnice na malo.

Nova direktorica Tržnica d.o.o. s obavljanjem svoje funkcije počinje od 31. listopada 2022. izvijestili su iz Grada Pule. (iPress)