U utorak, 6. prosinca 2022. godine na službenoj internetskoj stranici Grada Pule objavljen je javni poziv za financiranje programskih sadržaja i/ili istraživačkog novinarstva elektroničkih medija u 2023. od interesa za Grad Pulu.

Za potrebe financiranje programskih sadržaja i istraživačkog novinarstva elektroničkih medija u 2023. Grad Pula osigurao je u proračunu iznos od 602.760,00 kuna, što je 80.000,00 eura (fiksni tečaj konverzije 7,5345). Svrha i cilj dodjele financijskih potpora je objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za građane Grada Pule i to prema temama koje su taksativno navedene u javnom pozivu.

Razumijevajući važnost medija za društvo u cjelini, kao i cilj koji se programskim sadržajima želi postići, Grad Pula poziva sve zainteresirane medije da prijave programske sadržaje u skladu s javnim pozivom. Uz tekst javnog poziva objavljena su i tri obrasca, a sve kako bi se medijima olakšala prijava na javni poziv.
Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave ovoga javnog poziva na internetskoj stranici Grada Pule. Sve prijave moraju u navedenom roku biti zaprimljene u pisarnici Grada Pule, zaključno s danom 14. prosincem 2022. godine.

Zaprimljene prijave otvara Povjerenstvo za otvaranje i ocjenu prijava po javnom pozivu za financiranje programskih sadržaja i/ili istraživačkog novinarstva elektroničkih medija u 2023. godini kojeg imenuje gradonačelnik. Povjerenstvo ima tri člana koji se imenuju iz redova neovisnih stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom u novinarstvu, uređivačkoj politici pisanih ili elektroničkih medija ili stručnjaka na području sociologije ili kulturologije.

Rezultati Javnog poziva objavit će se na internetskoj stranici Grada Pule (www.pula.hr) u roku od osam dana od dana zaprimanja posljednje uredne prijave. (iPress)