Arheološka istraživanja na najstarijem porečkom trgu Marafor dovršena su u roku, te predstoji dokumentiranje, zaštita, privremeno zatrpavanje i dovođenje u prvobitno stanje ususret turističkoj sezoni. Istraživanja Trga Marafor bila su preduvjet za građevinsku dozvolu, te su ih provodili Zavičajni muzej Poreštine s tvrtkom Kapitel d.o.o.

Tijekom istraživanja otkriveno je originalno rimsko opločenje foruma, spoj Decumanusa i antičkoga trga, cisterna iz srednjeg vijeka koja se nalazi u srednjem dijelu foruma, a koja se spominje još 1419. godine te je djelomično istražena.  Otkriven je i prapovijesni sloj ispod rimskog foruma (vrlo mali, uglavnom keramički predmeti, koji će se detaljno analizirati), a koji svjedoče o životu u Poreču prije Rimljana, odnosno, od prije 4000 godina, te je to najranija faza otkrivena na Maraforu, kao i razni elementi u sporednim ulicama– lastrikat, stepenice, kanali za odvod voda…

Istraživanjem je dobivena konzervatorska i restauratorska podloga te nalaz statičara, sukladno uvjetima konzervatorskog odjela, kao i inputi za projektiranje glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole.

Kako je na današnjoj koordinaciji predstavnika Grada i Muzeja na Trgu napomenuto, podloge bi trebale biti gotove do svibnja, a zatim slijedi izrada glavnog projekta, potomizrada troškovnika tijekom ljeta, kako bi se krajem ljeta ili u ranu jesen ishodila građevinska dozvola te provela nabava za izvođenje radova obnove Trga Marafor.

- Išli se u nešto što se mnogi ne bi usudili. Marafor je kompleksna investicija, ali investicija koja je potrebna našem gradu jer je to zadnji dio popločenja i podzemne infrastrukture (voda, kanalizacija, struja) u starom gradu, koji još nije obnovljen. Zahvaljujem se svima koji su ovdje i po suncu i po kiši radili kako bi se ispoštovali svi rokovi. To je onaj posao koji se ne vidi, ali finalni rezultat ostat će generacijama koje tek dolaze., rečeno je na koordinaciji.

Na Gradu je da sa svojim ustanovama vodi računa o svim aspektima života u jednom gradu, pa tako i o svojoj kulturnoj baštini, tako da se paralelno vrši obnova zgrade Zavičajnog muzeja Poreštine, dok su u pripremi obnove Romaničke kuće, Kuće Dva sveca, Memorijalne kuće Joakima Rakovca, te se kroz suradnju s porečkom župom vrši priprema obnove crkve Gospe od Anđela na glavnom gradskom trgu. (iPress)