Službenički sud Istarske županije donio je 19. veljače 2024. Rješenje kojim je bivšem pročelniku Upravnog odjela za komunalni sustav i upravljanje imovinom Grada Pule-Pola Damiru Prhatu utvrdio odgovornost za tešku povredu službene dužnosti u dvije točke:

1) da je 12. prosinca 2022. uputio u postupak donošenja Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina (Immobilien Neuban d.o.o.), a da prethodno nije osobno provjerio jesu li bile ispunjene sve pretpostavke za upućivanje prijedloga spomenute odluke u postupak donošenja, odnosno za usvajanje predmetne odluke na Gradskom vijeću Grada Pula-Pola;

2) da je 3. siječnja 2023. vijećniku Gradskog vijeća Grada Pula-Pola Marinu Lerotiću dostavio nepotpune podatke i dokumentaciju temeljem podnesenog zahtjeva za pristup informacijama.

Na navedeni način Službenički sud Istarske županije utvrdio je postupanje na nesavjestan i nemaran način, odnosno protivno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Slijedom toga, izrečena je novčana kazna u iznosu od 10 % ukupne plaće u mjesecu u kojem je kazna izrečena na vrijeme od jednog mjeseca.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Višem službeničkom sudu u Zagrebu, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Udaljenje iz službe Damira Prhata traje do okončanja postupka zbog teške povrede službene dužnosti.

Gradonačelnik Pule Filip Zoričić istaknuo je da neće komentirati predmetni postupak sve dok isti ne postane izvršan, odnosno pravomoćan, izvijestili su iz Grada Pule. (iPress)