Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je od 2. do 5. srpnja 2024. godine, proveo IV. ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 217 mjernih točaka na plažama od Savudrije do Brestove.

Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora pa se temperatura mora kretala od 23 ºC do 26 ºC, dok se temperatura zraka kretala od 21 ºC do 27 ºC.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 213 mjernih točaka odnosno u 98,2 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, na 1 mjernoj točki (Kršan, Plomin, Plominski zaljev - Dražine istok), odnosno u 0,5 % uzorka zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, a na 3 mjerne točke (Raša, AC Tunarica - Lijeva strana uvale; Kršan, Plomin, Plominski zaljev - Dražine zapad i Marčana, Duga uvala, Punta kod sidra), odnosno u 1,4% uzoraka zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje.

Sukladno odredbi članka 5. Uredbe, u uzorcima mora određuju se crijevni enterokoki i Escherichia coli, kao mikrobiološki pokazatelji onečišćenja, a tijekom uzorkovanja bilježe se meteorološki uvjeti, temperatura i slanost mora, te vidljivo onečišćenje.

More za kupanje se, temeljem rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja za pojedinačno uzorkovanje, razvrstava kao izvrsno i obilježava kružnim simbolom na kartografskom prikazu plavom bojom, dobra kakvoća na kartografskom prikazu obilježava se zelenom bojom, a zadovoljavajuća kakvoća žutom bojom.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, te su dostupni OVDJE. (iPress)