Ministarstvo poljoprivrede izvijestilo je danas da se zbog utvrđene povišene količine bakterije Listeria monocytogenes opoziva proizvod "Premium - losos", narezani, od 100 grama, koji na tržište stavlja SPAR Hrvatska i Kaufland Hrvatska.

Riječ je o proizvodu LOT 17.09.2020., najbolje upotrijebiti do 16.11.2020, proizvođača BEK - pušnica d.o.o., Polinovac 54a, Kaštel Novi.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu.

Detaljniji podaci o povratu proizvoda dostupni su na službenim stranicama Spara i Kauflanda koji navode da kupci moraju vratiti artikl i da će im biti vraćen novac. (H)