Stožer civilne zaštite Istarske županije donio je Odluku o načinu odvijanja nastave u osnovnim i srednjim školama na području Istarske županije, u II. polugodištu školske godine 2020./2021. - od 3. do 7. svibnja 2021. godine.

Temeljem procjene epidemiološke situacije koja se zasniva na praćenju pokazatelja epidemije bolesti COVID-19 na području Istarske županije - Stožer civilne zaštite Istarske županije donosi Odluku:

- od 3. svibnja do 7. svibnja 2021. godine - u svim osnovnim školama na području Istarske županije, nastava za predmetnu nastavu, više razrede osnovnih škola od V. do VIII. razreda, odvijat će se prema MODELU C, nastava na daljinu (online).

- od 3. svibnja do 7. svibnja 2021. godine - u svim osnovnim školama nastava u razrednoj nastavi na području Istarske županije, za niže razrede od I. do IV., nastavlja se odvijati prema MODELU A, nastava u školi

- od 3. svibnja do 7. svibnja 2021. godine - u svim srednjim školama na području Istarske županije, nastava će se odvijati prema MODELU C, nastava na daljinu (online);

- od 3. svibnja do 7. svibnja 2021. godine - u svim srednjim školama na području Istarske županije za maturante, nastava će se odvijati prema MODELU A, nastava u školi (uživo) - s pripadajućom praksom. (iPress)