Mali, lijepi, jarko zeleni reptil - zelembać danas nije imao šanse na Kamenjaku! Crni gad je uistinu opravdao udomaćeno ime - zmija je snažnim ugrizom zgrabila zelembaća, a njen stisak nije popuštao ni kada je preplašena ljudima žurno odgmizala s puta u grmlje.

Oprezno je, motreći nas, mirno nastavila svoj ručak.

I zelembać i crni gad stalni su stanovnici jedinstvenog spoja flore i faune Rta Kamenjak u Premanturi.

Crni gad prepoznaje se po karakterističnoj crnoj boji, neotrovna je i može dosegnuti dužinu do dva metra, iako u prosjeku ne raste duže od 1,4 metra, navodi se u literaturi. Živi najčešće u kamenjarima, no može ju se vidjeti i u šumama ili uz potoke. Hrani se gmazovima, poljskim miševima, štakorima i pticama, a svoj plijen napada najprije snažnim ugrizom, da bi se nakon toga omotala oko njega, te ga na koncu ugušila i pojela, od glave prema repu. Vrlo je plašljiva i tek u iznimno opasnim situacijama po nju napada čovjeka. Brani se glasnim siktanjem i jakim ugrizima. (iPress)