Gospođo i gospodo Dukić, Radin i Miletić, je li Kaštijun 'snaga Istre?', je li 'Istra uvijek korak ispred' zbog Vas?

Poštovana gospođo direktorice Dukić, gospodo župane Radin i gradonačelniče Miletić!

Ponukan učestalim primjedbama građana da je na ŽCGO Kaštijunu onemogućeno primanje otpada u sklopu reciklažnog dvorišta Kaštijun pa i današnjim najrecentnijim koji se dogodio u 12 h kad je portir na ulazu u ŽCGO Kaštijun opet odbio građanku pod izlikom da 'po nalogu Uprave oni ne mogu primati otpad građana', upućujem Vam ovo otvoreno pismo.

Ne čudi mi neznanje bivšeg direktora ŽCGO Kaštijuna g. Višnjića koji nije znao nabrojati 3 reciklažna dvorišta na području grada Pule i koji uz Metisovo i Herculaneino reciklažno dvorište Valmade nije znao da se treće reciklažno dvorište nalazi  upravo u sklopu ŽCGO Kaštijun, međutim iznenađuje obmanjivanje javnosti da navedeno reciklažno dvorište prima otpad građana premda mi se kao vijećniku građani učestalo žale da to nije tako, a tome svjedoči i današnji najnoviji slučaj.

Podsjećam Vas da svi gradovi i općine u Istarskoj županiji svake godine uplaćuju određena financijska sredstva za ekološku bombu zvanu ŽCGO Kaštijun.

Podsjećam vas da je sukladno članku 35., st. 2., t. 2.  Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Grad Pula dužan imati tri reciklažna dvorišta za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) otpada.

Podsjećam da je prema Izvješću o poslovanju Kaštijuna za 2018. u ŽCGO Kaštijun zaposleno dva „operatera vage i reciklažnog dvorišta“ s neto plaćom od 6.088,37 kuna. Što rade ti operateri na reciklažnom dvorištu ukoliko isto ne radi?

Naposljetku, podsjećam vas na novčanu kaznu iz članka 171. Zakonom o održivom gospodarenju otpadom koja iznosi do 300.000,00 kn u slučaju da se ne zaprima otpad građana. Hoće li i tu kaznu u konačnici platiti građani Istre?

Zbog svega prethodno navedenog pozivam Vas da izvijestite javnost o početku rada reciklažnog dvorišta, a o odbijanju primanja otpada građana i nepoštivanja zakonskih odredbi ovim putem obavještavam  i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te Fonda za zaštitu okoliša.

Hvala/Grazie

Danijel Ferić, gradski vijećnik