Uoči zakazane sjednice Gradskog vijeća Pule vijećnik SDP-a Danijel Ferić uputio je prijedlog dopune dnevnog reda koji bi omogućio da se smrad s Županijskog centra za zbrinjavanje otpada Kaštijun osjeti i u odajama vladajućeg IDS-a na Forumu, a ne samo u turističkim mjestima Općine Medulin u okolici deponija.   

Dnevni red bi se, prema Ferićevom prijedlogu, dopunio 'Zaključakom o provođenju ekološke studije utjecaja ŽCGO Kaštijun na zdravlje mještana te osiguranja uvjeta za zatvaranje ŽCGO Kaštijun te pronalazak alternativnog rješenja za zbrinjavanje otpada“.

U nastavku donosimo i obrazloženje koje nam je uputio Danijel Ferić:

- Utvrđuje se opravdanim provesti ekološku studiju utjecaja Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun na zdravlje mještana Valdebeka i mještana u neposrednoj blizini (mještani Vinkurana, Pomera, Banjola) u cilju mjerenja izloženosti faktoru rizika stanovnika u odnosu na ostale stanovnike Istarske županije.

Zadužuje se Zavod za javno zdravstvo Istarske županije samostalno ili u suradnji s ovlaštenim institucijama za izradu i provođenje ekološke studije iz točke 1. ovog Zaključka.

Zadužuje se Zavod za javno zdravstvo Istarske županije samostalno ili u suradnji s ovlaštenim institucijama da izradi program izrade ekološke studije utjecaja Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun na zdravlje mještana Valdebeka i mještana u neposrednoj blizini (mještani Vinkurana, Pomera i Banjola) te istu odmah po završetku, a najkasnije u roku od 15 dana dostavi članovima gradskog vijeća.

Sredstva za provedbu ekološke studije iz točke 1. ovog Zaključka osigurat će se u Proračunu Grada Pule.

Traži se od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja da osigura uvjete za zatvaranje Županijskog centra za gospodarenje otpada Kaštijun i da pronađe alternativno rješenje za odgovarajuće zbrinjavanje otpada.

Ćurić: Pula pod Miletićem se treba proglasiti Gradom-prijateljem glomaznog otpada

Zbog nemara vladajućih i brojnih divljih deponija, vijećnik HDZ-a Petar Ćurić predlaže da se na istoj sjednici Pula pod Miletićem proglasi “Gradom-prijateljem glomaznog otpada".

Donosimo i obrazloženje njegovog prijedloga:

- Nebriga pulskih gradskih vlasti za zbrinjavanje komunalnog otpada i sve veći broj divljih odlagališta glomaznog otpada u Puli iz dana u dan postaje pulski problem br.1.

Građani Pule guše se u komunalnom otpadu. Turisti se ne mogu načuditi zašto je pulska gradska uprava spremna kompromitirati prirodne i kulturne ljepote našeg grada užasnom nebrigom za zbrinjavanje komunalnog otpada: kontejneri su danima pretrpani, otpad se prerijetko odvozi, a novi divlji deponiji glomaznog otpada svakim danom niču kao gljive poslije kiše. Kako tomu stati na kraj? Ima li gradonačelnik Miletić rješenje za tu nakaradnu situaciju koja građane Pule svakim danom sve više guši, ili ako nema – pozivamo ga da on i uprava Grada Pule podnesu ostavke!

Na mrežnim stranicama www.smartpula.eu imate pritužbe građana Pule baš na divlje deponije, divlja odlagališta glomaznog otpada i nebrigu gradonačelnika Miletića za urednost ovog grada, jer kako drugačije nazvati činjenicu da danima i tjednima prekrcati kontejneri stoje netaknuti i sve u svemu Pula je već poprimila one loše karakteristike Napulja....

Imate zaprimljenu, ali neriješenu, prijavu od 26. svibnja ove godine, pod naslovom – „Ilegalno odlaganje otpada na Valellungi“ – pa piše, citiram, „prijavljeno prije mjesec dana i dalje nije pokupljeno samo se još gomila smeće...“

Imate neriješenu prijavu od 23. svibnja 2020. s porukom „ Postaviti molimo kantu za smeće u krugu Parka Monte Zaro“, to je jedan od naših najljepših pulskih parkova s fontanicom i rajskim pogledom na Pulski zaljev.

Imate neriješenu prijavu od 18. svibnja 2020. pod naslovom „Riješiti smeće i dovesti još koju kantu, jer ovo je svakodnevica ovdje i smrdi. Ulica Ruban kod broja 10“

Imate neriješenu prijavu građana s nadnevkom 17. svibnja 2020. pod naslovom „Smeće iz parka za pse u Šijanskoj šumi“ gdje se usto navodi, citiram,“ Poštovani, molila bih da pošaljete nekoga da pokupi smeće iz parka za pse u Šijanskoj šumi. Kante su pune i smeće je već okolo pa psi njuškaju i jedu što je najgore.“

Imate neriješenu prijavu građana od 16. svibnja 2020. pod naslovom „Krupni šljunak iskrcan preko noći na naša parkirna mjesta, u ulici Jurja Žakna“.

Nadalje, imate neriješen slučaj – prijavu građana Pule od 11. svibnja 2020. pod naslovom „Ekološka katastrofa već 15 dana u Vitezićevoj ulici“

Od 10. svibnja imate također neriješenu pritužbu građana pod naslovom „Ilegalno odlaganje otpada u blizini Hidrobaze/ Štinjan“, te također, istog datuma – neriješena prijava građana pod naslovom „Ilegalno odlaganje otpada“ uz tekst, citiram, „već prijavljeno na Smart Pulu prije mjesec dana i još nije pokupljeno (pozicija na Karti)“

Treba li dalje nabrajati? Zanimljivo, kod svake od ovih prijava uredno stoji potvrda Status: Primljeno A, kod fotografije, kada se preuzme, naslov: „u fazi provjere“

Zaboga miloga, koliko vam je točno potrebno da iz faze provjere pređete u fazu realizacije? Je li vam dostatno mjesec dana? Dva mjeseca...? Godina dana..???

Ne, gospodine gradonačelniče, Vama zapravo ni DEVET GODINA nije dostatno!

Koristim ovu priliku podsjetiti na 28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pule od 22. prosinca 2011. godine – da, u jednom prethodnom sazivu vijeća - prije devet godina.

Tada vam je postavljeno pitanje o divljem odlagalištu otpada na Monumentima i Katarini, i kamenolomu prepunom divljeg otpada, između 300 i 500 kamiona istovarenog materijala, i pitanje je i tada bilo – u prosincu 2011. - na temelju čije odluke se koristi to područje na Katarini i Monumentima kao ilegalno odlagališta smeća?

Bez odgovora tada - bez odgovora sada

A, otpad se gomila i građani guše u smeću radi vašeg nemara. Dokle?“ – pita se vijećnik Petar Ćurić u svom amandmanu.

Valja pripomenuti i da je Ćurić, kao dodatak amandmanu, priložio prijedlog zaključka navedene rasprave, a u njemu se pomalo satirično osvrnuo na situaciju u gradu po pitanju zbrinjavanja komunalnog otpada:

„Imajući u vidu da je Grad propustio svoje obveze izvršavati odgovorno i savjesno, a što je očito iz brojnih pritužbi građana - vijećnici u pulskom Gradskom vijeću p r e d l a ž u da Pula više ne nosi titulu “Grada-prijatelja djece”, već da se preimenuje u “Grad Pula-prijatelj glomaznog otpada”. Jer, premda je Pula nositelj titule „prijatelja djece“ od 2011., naš gradonačelnik pulskim osnovnoškolcima nije priuštio besplatne udžbenike (osigurala ih je na kraju hrvatska Vlada), a gradonačelnik sustavno ignorira i brojne pozive Puležanki i Puležana da makar pokrije svim našim osnovnoškolcima trošak radnih bilježnica i nastavnog pribora – no, i on to odbija, da ne spominjemo sramotno niske novorođenačke potpore, visoke cijene vrtića itd. Prema tome, ‘Grad Pula-prijatelj djece’ - zasigurno nije, i ne može biti - ali, srećom, za titulu “Grad Pula-prijatelj glomaznog otpada” uvjeti su odavno ispunjeni! A, dugoročna održivost ove titule zajamčena je nastavkom gradonačelnikova nemara, nebrige i nerada.“ – zaključio je Ćurić. (iPress)