U smjeru uređenja i ulaganja u sva okolna naselja grada Umaga, u završnoj je fazi izgradnja prometnica u Bašaniji. U okviru navedene investicije izvodi se i infrastruktura, i to vodovod, oborinska kanalizacija, elektronička komunikacijska infrastruktura, javna rasvjeta i asfaltiranje kolne površine te parkiralište i nogostup. Vrijednost navedenih radova iznosi oko 4,5 milijuna kuna.

Navedeni projekt Grada Umaga obuhvaća izvođenje radova u Momjanskoj te Grožnjanskoj ulici, kao i spoj na glavnu prometnicu, odnosno Savudrijsku ulicu. Ovim radovima poboljšavaju se uvjeti i podiže razina kvalitete stanovanja u ovom dijelu naselja, a prometovanje istim rasterećuje se i znatno olakšava, dok se paralelno povećava i sigurnost prometovanja.

(iPress)