Stožera civilne zaštite Istarske županije donio je odluku o modelu odvijanja nastave u osnovnim i srednjim školama na području Istarske županije u II. polugodištu školske godine 2020./2021. - od 12. do 17. travnja 2021. godine

Temeljem procjene epidemiološke situacije koja se zasniva na praćenju pokazatelja epidemije bolesti COVID-19 na području Istarske županije, te uz pozitivno očitovanje osnivača škola Istarske županije, Grada Pule, Grada Rovinja, Grada Poreča, Grada Umaga, Grada Labina i Grada Pazina, nastava će se odvijati kako slijedi:

• od 12. do 17. travnja 2021. - OBUSTAVLJA SE NASTAVA u svim osnovnim školama u razrednoj nastavi, za niže razrede od I. do IV., Osnovne škole koje su u mogućnosti, nastavu za niže razrede od I. do IV. mogu provoditi po MODELU C, odnosno nastava na daljinu (online).

• od 12. do 17. travnja 2021. - u svim osnovnim školama nastava za predmetnu nastavu, za više razrede osnovnih škola od V. do VIII. razreda odvijat će se prema MODELU C, odnosno nastava na daljinu (online),


• od 12. do 17. travnja 2021. - u svim srednjim školama, uključujući i maturante, nastava će se odvijati prema MODELU C, odnosno nastava na daljinu (online).

Stožer civilne zaštite temeljem procjene epidemiološke situacije donijet će do 14. travnja 2021. Odluku o daljnjem modelu odvijanja nastave u osnovnim i srednjim školama na području Istarske županije, izvijestili su iz Stožera. (iPress)