Na površini kraj dječjeg igrališta u ulici I.G. Kovačića u naselju Bolnica počeli su radovi na uređenju novog sportskog igrališta. Igralište je predviđeno kao asfaltirana površina od 210 kvadratnih metara, ograđeno ogradom visine 2 metra, te opremljeno košem za košarku i dva mala gola za mini nogomet. Investitor je Grad Poreč, a radove izvodi poduzeće Đusto d.o.o. Poreč temeljem provedenog postupka jednostavne nabave.

Nakon što je nedavno dječje igralište u ovoj ulici dobilo piknik zonu sa sjenicom koja će štiti korisnike od sunca u ljetnim mjesecima i postati mjesto za druženja, sada je u blizini dodan novi spomenuti sadržaj koji će dodatno obogatiti ovu zonu.

Na području Grada Poreča napravljeno je preko stotinu polivalentnih i dječjih igrališta, te Poreč ima gotovo četiri puta više igrališta od hrvatskog prosjeka. Uređenja i dodatna opremanja igrališta, nastavit će se i dalje, u suradnji s mjesnim odborima i prema potrebama građana, kako bi svoj djeci i mladima bila omogućena sigurna i bezbrižna igra, poručili su iz Poreča.

(iPress)