Nakon što se javnosti, u ime građana Motovuna i tamošnjih ugostitelja, obrtnika i drugih turističkih djelatnika, obratio načelnik Tomislav Pahović 'nezadovoljan i šokiran načinom organizacije biciklističkog događaja Istria300, kojim se na nevjerojatnih više od osam sati planirala zatvariti jedina motovunska pristupna cesta, o čemu su obaviješteni tri dana prije utrke, javili su se i organizatori. 

- Javljamo Vam se sa željom dostave preciznijih informacija o prometnoj regulaciji na dan 9. listopada na području Općine Motovun i Grada Pazina, a sa ciljem predstavljanja vremenskih razdoblja kada će se promet propuštati u Motovun i iz Motovuna te načina na koji će se to regulirati.

Dodatno objašnjenje iz tvrtke Bike Triangle, navode, 'dajemo kako bi se građanima olakšalo planiranje svojih aktivnosti na dan održavanja utrke', u subotu 9. 10.

Karojba - Motovun - Livade

  • 1. situacija 09:15-10:45h – potpuno zatvaranje prilaza Motovunu te izlaza iz Motovuna iz svih smjerova. Alternativni pravac je preko Ponte Portona – Vižinade – Karojbe. Iz Karaojbe do Motovuna vozila će se propuštati kontrolirano prema nailasku sudionika.
  • 2. situacija 10:45-11:15h redovan promet prema Motovunu i iz Motovuna najdalje do Karojbe gdje se vozila usmjeravaju prema cesti Vižinada - Baderna. Ovo vremensko razdoblje je okvirno i može biti kraće i duže, a konačno će se definirati vrijeme otvaranja i zatvaranja prema pozicijama natjecatelja na trasi.
  • 3. situacija 11:15-17:00h propuštanje u smjeru utrke u određenim tenucima kada će frekvencija prolaska sudionika biti rijeđa (prijedlog alternativnog pravca za ulazak u Motovun je Ponte Porton-Vižinada-Karojba) te izlazak iz Motovuna isključivo u smjeru prema Livadama.

Podberam - Kičer

  • 1. situacija 08:45-10:00h zatvoreno
  • 2. situacija 10:00-11:00h redovan promet 
  • 3. Situaciju 11:00-14:00h zatvoreno - alternativni pravac za ulazak u Pazin iz smjera Baderne je Tinjan-Sv. Petar u šumi-Pazin ili Baderna- Istarski Y – Rogovići – Pazin.

 (iPress)