Grad Poreč dobio je nagradu za najbolju kulturnu inicijativu za inovativno i kreativno unapređenje održive mobilnosti u turizmu, na preksinoćnoj međunarodnoj dodjeli nagrada na temu arheološke kulture u kombinaciji s vinskom pod nazivom Ruta Feničana - Iter Vitis Awards, koju su prvi put organizirali udruženje Ruta Feničana (La Rotta dei Fenici) i Iter Vitis, dvije povijesne kulturne rute Vijeća Europe.

Nagrada je podijeljena u 18 kategorija, s ciljem podrške i nagrađivanja inicijativa i inovacija u području unapređenja kulturne i vinske baštine, promicanja odgovornih, kreativnih, iskustvenih i održivih oblika turizma u zemljama članicama dviju međunarodnih mreža. Nagrada uključuje suradnju brojnih partnera, uključujući Nacionalnu udrugu žena mramora, Arheološke grupe Italije i projekt CROSSDEV, koji je sufinancirala Europska unija u okviru ENI CBC MED programa. Inicijativa je također dobila pokroviteljstvo regije Sicilija - Odjela za kulturnu baštinu i sicilijanski identitet.

Među dobitnicima nagrada su lokalne uprave turističkih destinacija, kulturnih i enoloških odredišta, ali i mladi ljudi, organizacije i poduzeća, čije su aktivnosti omogućile razvoj modela poboljšanja u kulturnom području, vinarskoj sceni, društvenoj i turističkoj sceni na međunarodnoj razini.

U kategoriji u kojoj je okrunjen Poreč dobitnik je još i Općina Otranto, Puglia (Italija). Obje ove jedinice lokalne samouprave, članice Rute Feničana, izabrane su za čitav niz razvijenih inicijativa i projekata koji se odnose na ciklo turizam i sport i održivi turizam, te za njihovu predanost razvoju kulturnih i pametnih ruta (smart way), svaka na svom području.

Dodjela Nagrada održana je u mjestu Sambuca di Sicilia na Siciliji, u palači Pannitieri, a za Grad Poreč priznanje je primio zamjenik gradonačelnika Poreča Elio Štifanić.

- Ova je nagrada rezultat nastojanja Grada i partnera u razvoju održivog turizma i turističkih sadržaja koji su zanimljivi svima. U planu je razvoj pametnih kulturnih i turističkih ruta tzv. smart ways, u kojima bi Poreč bio nositelj i kroz koje možemo na najbolji mogući način prikazati naše vrijednosti i naš teritorij. Velika nam je čast da su nastojanja prepoznata od strane La Rotta dei Fenici kao udruženja i kao jedne kulturne rute pri Vijeću Europe, što nam daje poticaj da budemo još bolji i da još više razvijamo održive oblike turizma u našem Gradu, rekao je zamjenik gradonačelnika.

Inače, Ruta Feničana pravac je u kulturi Vijeća Europe od 2003. godine i promiče mediteransku kulturu i interkulturalni dijalog u mediteranskim regijama i zemljama (trenutno 11 zemalja, od kojih osam europskih i tri neeuropske), o njihovoj povijesnoj, materijalnoj i nematerijalnoj baštini, te krajoliku i ambijentu. Ovim se putem promoviraju održive, odgovorne, kreativne, kulturne i turističke aktivnosti u zajednici jačanjem lokalnog identiteta. Svjetska turistička organizacija (UNWTO) pokrenula je 2016. osnovnu radnu skupinu o „Ruti Feničana“ po uzoru na „Put svile“.

Grad Poreč dio je udruženja postao prošle godine, a nedavno je bio i domaćin njihovog prvog radnog sastanka u Hrvatskoj na kojem je prezentiran rad Rute Feničana kao i mogućnosti buduće suradnje na polju turizma i kulture kroz stvaranje raznih oblika udruživanja.

Radi se o prvoj smart way, odnosno, pametnoj kulturno-turistička ruta koja bi objedinjavala kako ljepotu teritorija tako i digitalizaciju usluga koje se mogu ponuditi u Hrvatskoj koja bi postala dio udruženja. Ona bi se spojila sa svim već postojećim itinererima diljem Europe i područja djelovanja Rute Feničana. Ruta Feničana odnosi se na povezanost glavnih nautičkih ruta koje su Feničani od dvanaestog stoljeća prije Krista koristili kao važne puteve za trgovačku i kulturnu komunikaciju na Mediteranu. 

Danas, Ruta Feničana predstavlja put interkulturalnog dijaloga i prolazi mnogim zemljama Sredozemlja, Europe, Sjeverne Afrike i Bliskog Istoka, jačajući na taj način povijesne veze nastale zahvaljujući drevnim civilizacijama. Danas Feničani predstavljaju kulturni model koji ima za cilj promicanje mediteranske kulture, jačanje veza mediteranskih zemalja koje imaju istu povijest, stoji u priopćenju. (iPress)