LAG “Središnja Istra” 24. studenog 2021. godine objavio je LAG natječaj za provedbu mjere 1.1.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a “Središnja Istra” 2014-2020.

Predmet natječaja je potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Središnja Istra“, a to su područja Grada Poreča - Parenzo i Grada Pazina te 12 općina: Općina Cerovlje, Općina Funtana, Općina Gračišće, Općina Karojba, Općina Lupoglav, Općina Motovun, Općina Sveti Lovreč, Općina Sveti Petar u Šumi, Općina Tinjan, Općina Višnjan, Općina Vrsar - Orsera, Općina Žminj.

Informativna radionica održat će se u Poreču, 30.11.2021. u Domu obrtnika Poreč u 16 sati. (iPress)