I Općina Fažana je u pripremama donošenja proračuna kao i plana i programa aktivnosti za nadolazeću 2022. Nakon što su zainteresirani građani mogli uputiti vlastite prijedloge i sugestije iz Općine je na uvid javnosti upućen i kratki prijedlog proračuna koji je 'teži' od 50 milijuna kuna a u kojem se ističe niz značajnih infrastrukturnih projekata.

- U proteklom razdoblju općina je doživjela procvat na svim planovima, kako gospodarskim tako kulturnim, na planu sporta i cjelokupnom djelovanju općine te je povećala i broj stanovnika za nekoliko desetaka posto tako da danas imamo 3650 stanovnika. Od malog ribarskog mjesta i orijentacije na grad Pulu danas općina spada među 10 najrazvijenijih općina u RH sa velikom perspektivom u daljnjem razvoju, naglasio je načelnik Radomir Korać. Podsjetio je kako su mnogi infrastrukturni projekti u tom razdoblju napravljeni, ali da su mnogi još pred Fažanom. 

Značajni infrastrukturni projekti

Općina Fažana planira i tijekom 2022. godine značajna sredstva uložiti u razvoj općine i to iznos od 23.035.000,00 kuna kojeg planira utrošiti za nabavu nefinancijske imovine te iznos od 4.100.000,00 kuna putem kapitalnih pomoći komunalnim društvima poput Vodovoda i Pragrandea što ukupno iznosi 27.135.000,00 kuna kapitalnih ulaganja. Navedeno predstavlja 52,3% rashoda proračuna što ukazuje da Općina Fažana ima izrazito visoku razinu ulaganja odnosno razvojni karakter.

Od najistaknutijih infrastrukturnih projekata ističu se:
• izrada PD i izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe
• izrada PD i izgradnja Doma za mlade
• izgradnja nogometnog centra u Fažani
• izgradnja DSC Valbandon
• izgradnja skate parka
• izrada PD i izgradnja Vatrogasnog doma
• izrada PD i servisne zone Komunalca
• rekonstrukcija zgrade DV Sunce
• Izrada PD i izgradnja pristupne ceste za reciklažno dvorište
• Rekonstrukcija ceste za MUP Valbandon
• Izgradnja prometnice u dijelu ulice Mala Vala jug
• Izrada PD i izgradnja prometnice prema Manerini
• Izgradnja prometne površine u naselju Mala Vala čizma
• Izgradnja pješačke staze od plaže Fažana sjever do Pinete
• Izgradnja nogostupa na Perojskoj cesti
• Rekonstrukcija OO na Titovoj rivi
• Izgradnja igrališta za pse
• izgradnja solarne rasvjete na području Općine Fažana
• Rekonstrukcija JR u Općini Fažana
• rekonstrukcija dijela obale u suradnji s Lučkom upravom

Uz navedeno značajna sredstva će se uložiti i u izgradnju vodovodne mreže i kanalizacije na području Valbandona.
Tijekom 2022. započet će najveći projekt Anglomeracija Pula sjever koja rješava pitanje fekalne odvodnje i vodovodne mreže kojom će se omogućiti proširenje građevinskog područja i rješavanja sadašnje preopterećene fekalne mreže koja je i razlog izljeva u more i velika opasnost za daljnji razvoj turizma.

Tijekom 2022.godine dobit će se građevinska dozvola koja je osnova za dogradnju osnovne škole i nastavit će se za agitacijom prema županiji za početaka dogradnje škole i sportske dvorane.

Lučica u Valbandonu i Luka Fažana

Tijekom 2022. započet će se sa izgradnjom jedne strane lučice u Valbandonu i dobit će se novih 100 vezova.
Ujedno će se dovršiti i projekt luke Fažana u suradnji s Lučkom upravom i očekuje se da će Lučka uprava započeti i rekonstrukciju iste.

Proračun jamči najviša dosegnuta prava djece i mladih

Za društveno-gospodarski program u proračunu je osigurano 8.969.000 kn, a njime se i nadalje jamče najviša dosegnuta prava kao što je sufinanciranje programa predškolskog odgoja kroz DV Sunce i DV More kojim se smještava 150 djece , prijevoz učenika srednjih škola, sufinaciranje školskih programa, nabave školske opreme i produženog boravka. Za sport će se izdvojiti 1,4 milijuna kuna za 17 sportskih udruga i 600 sportaša, za kulturu 350.000, a za programe udruga 555.000 kn.
Moramo istaknuti da je naša orijentacija u turizmu i da se mnogi radovi, projekti, rade zbog te grane djelatnosti. Osim turizma akcenat se daje na razvoj poljoprivrede malog obrtništva i trgovine.

Dodjela poljoprivrednog zemljišta

Tijekom 2022. godine putem natječaja dodijelit će se poljoprivredno zemljište. Za gospodarski i poljoprivredni program planirano je ukupno 667.000 kn. ZA program protupožarne zaštite je osigurano 934.000 kn. Program održavanja komunalne infrastrukture planiran je u iznosu od 8.525.000 kn, a socijalni program je planiran u iznosu od 1.532.000 kn je i socijalno je osjetljiv , a isti uključuje pomoći u obliku stalne mjesečne novčane naknade, pomoć za podmirenje troškova prehrane djece u osnovnoj školi, sufinanciranje troškova produženog boravka u OŠ Fažana, sufinanciranje troškova boravka djeteta u dječjem vrtiću, potpore učenicima i studentima, pravo na dnevni topli obrok i pravo na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva i stanovanja, izložio je načelnik Općine Fažana Radomir Korać. (iPress)