U svrhu redovnog održavanja semafora, u naredna dva dana, izvršit će se privremeno isključivanje semafora na križanjima Budicinove i Tomasinijeve, Vukovarske i Rakovčeve te Vukovarske i Stankovićeve.

Na križaju ulica Budicinova-Tomasinijeva radovi će se vršiti u petak 21.01.2022. od 08:30 do 15:30 sati, dok će se radovi održavanja semafora na križanjima ulica Vukovarska-Rakovčeva i Vukovarska-Stankovićeva vršiti u subotu, 22.01.2022., u vremenu od 08:30 do 13:00 sati.

Radove će izvoditi trgovačko društvo Tomido d.o.o. Pula.

Mole se svi sudionici u prometu na povećani oprez i poštivanje postojeće prometne signalizacije. (BK)