Grad Umag, koji iz godine u godinu teži investirati u infrastrukturu na području cijeloga grada, a u smjeru stvaranja što veće sigurnosti prometovanja kako svih vrsta vozila, tako i pješaka, ove je godine pokrenuo još jednu investiciju u navedenom smjeru. Tako je u tijeku proces nabave tri fiksna uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila, ne bi li se razina sigurnosti u prometu dodatno podigla.

Predviđeno je postavljanje triju kamera, odnosno radarska sustava tipa Cordon-M 2 za mjerenje brzine prometa, i to na lokacijama Savudrijske ulice ispred sportske dvorane u Stella Marisu, Aveniji Grada Vukovara te Svetoj Mariji na Krasu, na ulazu u samo naselje iz smjera Kopra. Sustav kamera prati brzinu te, u slučaju evidentiranja prekomjerne brzine, informaciju o tablici, brzini i vremenu-datumu šalje direktno putem sustava MUP-u, nakon čega slijedi procedura naplate kazne za prekomjernu brzinu. Prije samog postavljanja kamera, građani će o istome biti obaviješteni.

Vrijednost investicije je nešto preko 1 milijun kuna, od čega će 40% biti financirano iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok će 60% biti financirano iz Proračuna Grada Umaga. Osim navedenih, u narednom je periodu predviđeno postavljanje još dodatnih kamera i na drugim lokacijama.

Kontinuiranim investiranjem u prometnu infrastrukturu s jedne strane, kao i u podizanje razine kontrole sigurnosti prometovanja putem kamera s druge, Grad Umag nastoji stvoriti što sigurniji grad za svoju zajednicu, kao i brojne turiste koji tijekom ljeta posjećuju Umag. (iPress)