Rt Kamenjak, park prirode sa jedinstvenom 30-tak kilometara dugačkom obalom, više od 600 različitih biljnih vrsta, čistim morem i skrivenim uvalama poodavno je već preobrazio Premanturu iz malog ribarskog mjesta u odredište koje tijekom cijele godine posjete stotine tisuća turista iz cijelog svijeta. Kamenjak je postao zaštitni znak i razlog posjeta Medulin rivijeri, ali i jedno od najprepoznatljivijih odredišta u Istri.

Sve to obvezuje i javnu ustanovu koja upravlja Kamenjakom, Općinu Medulin i Istarsku županiju kao i Ministarstvo za što hitniju uspostavu održivog suživota turizma, stanovnika Premanture i jedinstvene prirode koja i ovog sušnog ljeta trpi tisuće automobila na svojim bijelim prašnjavim, izraubanim putevima. Gužve su ogromne i na kopnu i u moru. 

Valja reći da glavnina vozila ne opterećuje toliko sam promet kroz mjesto Premanturu, koje je i samo zagušeno ponajviše zahvaljujući tisućama turista kampa Stupice, te da se unatoč velikim gužvama na ulazu/izlazu s Kamenjaka ne čeka dugo zahvaljujući dobroj organizaciji na rampama koje se po potrebi zatvaraju za promet iz jednog ili drugog smjera. No, visoke brojke zahtijevaju hitnu reakciju, idućeg ljeta može se očekivati još više posjetitelja.   

U jednom danu na Kamenjaku čak 3.250 automobila!

- Od 18. svibnja i početka naplate ulaza u zaštićeni krajobraz rta Kamenjak je do 15. 08. ušlo 140 tisuća vozila, tisuće biciklista te brojni posjetitelji koji pješače rtom. Ukupno, gotovo milijun posjetitelja! Sretni smo što smo ovog lipnja imali čak 60-postotni rast ulaza i to je naša intencija, da povećamo broj dolazaka u predsezoni i posezoni.

Ljeti u špicama, ulazi više automobila no što ih Kamenjak može apsorbirati bez teškoća, potvrđuje i ravnatelj Kamenjaka Aljoša Ukotić nakon našeg pitanja o 'pucanju i kaosu' na Kamenjaku, posebice vidljivom u dane vikenda. 

- Dosadašnjim radom i praćenjem situacije znamo da se tisuću vozila dnevno bez ikakvih problema 'smjesti' na Kamenjak, na parkirališta koja su označena prije ulaza, na sve najposjećenije plaže i uvale, te na sam rt. U srpnju nam je prosjek ulaza bio 2 tisuće vozila dnevno i to se još može podnijeti. No, kada broj automobila počne rasti prema 3 tisuće, to je ekstremno, i tad kreće 'pucanje'.  Ovo smo ljeto 3.08. na ulazima evidentirali 2.940 automobila, 10.08. čak 3.080, 11.08. također iznad tri tisuće dok je, za sada, rekordan ulaz bio 14.08. - čak 3.250 automobila!, navodi Ukotić. 

'Morat ćemo ograničavati broj vozila na Kamenjaku i pojačati vanjski sutsav parkirališta'  

Teško se to podnosi, a dodatna otežavajuća okolnost do nedavno je bila i ekstremna suša, ističe ravnatelj.

Kaže da stoga treba što hitnije uspostaviti još okolnih, vanjskih parkirališta te da će u skoro vrijeme morati ograničavati ulaz vozila u najvećim gužvama te uspostaviti red u akvatoriju Kamenjaka, posebno u Portiću, i uz naplatu sidrenja. Svjedoci smo da se ovo ljeto, kao nikad do sada, dramatično povećao broj plovila različitih gabarita na Kamenjaku koji sidre posvuda, sve bliže kupačima na obali. Osim što sidrenjem uništavaju podmorje, ometaju posjetitelje koji su platili ulaz željni odmora i čistog mora, a ne buke brodskih motora. 

Uređenjem glavne prometnice do znatno manje prašine

- Trenutno JU Kamenjak nema ingerenciju nad svojim morem, to je u nadležnosti Lučke kapetanije i Pomorske policije. Plan upravljanja Pomerskim i Medulinskim zaljevom je u fazi izrade. Za sve to, kao i za kompletno uređenje glavnog puta do Punte koje će omogućiti da se prašina smanji na minimum uz ugodniju vožnju i puno manje opterećenje za biljni svijet, nam treba pomoć Općine Medulin i Istarske županije, a vjerojatno i Ministarstva. Elaborat za prometnicu se radi, imamo i znatna financijska sredstva namijenjena za to, ali trebat će nam i njihova pomoć, kaže Ukotić koji je naglasio kako bi se, moguće, glavna prometnica mogla urediti ali teško do idućeg ljeta.Uložit ćemo sve raspoložive napore da to bude što prije. U svakom slučajuZa sve drugo preduvjet je Prostorni plan Općine Medulin.    

Ove smo godine pojačali i kampanju za bezgotovinska plaćanja te kupovinu karata unaprijed, on-line. Intencija nam je podići postotak sa 45 na još više što će nam omogućiti bolje planiranje, rekao je Ukotić. 

Grmljavinsko nevrijeme koje je prije nekoliko dana pogodilo jug Istre u značajnoj mjeri uzrokovalo je štete na sustavu za kontrolu ulaza, agregatima i drugim uređajima u JU Kamenjak. Šteta nije mala, još uvijek se utvrđuje što će pokriti osiguravajuća društva, ali je glavni ulaz na Paredinama potpuno osposobljen i u funkciji je. Još uvijek se radi na otklanjaju kvara na drugom ulazu/izlazu iz samog mjesta Premantura. Gužve ima, ali velikih redova nema, rekao je ravnatelj Kamenjaka Aljoša Ukotić. (iPress)