Uslijed obilnih padalina koje su noćas zahvatile naše područje, na području MO Zamask i MO Kašćerga dogodilo se više odrona. Pojedina naselja su prometno odsječena te nije moguć prolazak automobila. Sanacija je u tijeku te molimo za strpljenje i korištenje obilaznih pravaca. Sa stručnim službama na teren su izašli gradonačelnica Suzana Jašić i zamjenik Dragan Družeta. O nastalim promjenama obavještavat ćemo javnost pravovremeno, javili su iz Pazina.

Količina kiše koja je noćas pala uzrokovala je puknuće i izvlačenje vodovodnih cijevi te više odrona na cestama na području mjesnih odbora Kašćerge i Zamaska, ali i na području Pazina. Tako su se bez vode probudili dijelovi Pazina: ulice Štefanije Ravnić, Jurja Dobrile te naselje Dršćevka. Isporuka vode za Grdoselo, Kašćergu i Buraj je uspostavljena, dok se za Dršćevku, ulice Jurja Dobrile i Štefanije Ravnić utvrđuje mjesto kvara te molimo za strpljenje. Sve su službe na terenu te se radi na utvrđivanju i sanaciji šteta nastalim na cestama i objektima, javljaju iz Grada Pazina. (iPress)