U prostorijama Komunalne palače održana je sjednica Koordinacijskog vijeća urbanog područja Pula kojom je predsjedavao gradonačelnik Pule Filip Zoričić, a koja je okupila gradonačelnike i načelnike jedinica lokalne samouprave urbanog područja Pula, odnosno, predstavnike gradova Pule i Vodnjana te općina Fažana, Barban, Ližnjan, Medulin, Marčana i Svetvinčenat. Sjednici je prisustvovala i Anja Ademi, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, ujedno i predsjednica Partnerskog vijeća Urbanog područja Pula i čelnica ITU Posredničkog tijela Pula.

Prisutne je uvodno pozdravio gradonačelnik Filip Zoričić koji je naglasio važnost sjednice na kojoj je predviđeno glasanje o prijedlogu davanja Pozitivnog mišljenja na Nacrt Strategije razvoja urbanog područja Pula (SRUP) za razdoblje 2021. do 2027. te glasanje o prijedlogu davanja Pozitivnog mišljenja na Nacrt Akcijskog plana za isto razdoblje, a koji predstavlja sastavni dio SRUP-a.
Grad Pula, kao grad središta urbanog područja Pula, izradio je Nacrt Strategije razvoja Urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine - SRUP Pula, koja će predstavljati podlogu i osnovni preduvjet za korištenje ITU mehanizma u novom financijskom razdoblju 2021. do 2027. godine.

ITU mehanizam predstavlja mehanizam integriranja sredstava usmjerenih prema aktivnostima kojima je cilj ojačati ulogu urbanih područja i gradova kao pokretača gospodarskog i društvenog razvoja. Ovom se Strategijom definiraju zajedničke smjernice razvoja urbanog područja, predlaganje zajedničkih pravaca djelovanja, olakšavanje provedbe zajedničkih projekata te razvoj zajedničke vizije koja nadilazi administrativne granice i stvara sinergije koje koriste urbanom području u cjelini.

U Nacrtu Strategije urbanog područja Pule za razdoblje od 2021. do 2027. godine definirana je vizija razvoja koja glasi „Urbano područje Pula stvara preduvjete za kvalitetan život i rad te društveni i prostorni napredak na temeljima zelenog i održivog razvoja“.
Kroz takvu viziju određena su četiri strateška cilja: PROSTOR VISOKOG ŽIVOTNOG STANDARDA, PROSTOR DOSTUPNIH SADRŽAJA, PROSTOR ŠIROKIH MOGUĆNOSTI ZAPOSLENJA I KVALITETNOG RADNOG OKRUŽENJA

Na sjednici Koordinacijskog vijeća urbanog područja Pula, članovi Koordinacijskog vijeća jednoglasno su podržali prijedlog Nacrta Strategije razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. i Nacrt Akcijskog plana za isto razdoblje te je time dobiveno Pozitivno mišljenje na predložene dokumente, izvijestili su iz Grada Pule.