Kao što je Grad Pula i najavio, u srijedu, 15. ožujka 2023. godine u Komunalnoj palači održan je sastanak s predstavnicima Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Pula, Obrtničke komore Istra – Udruženja obrtnika Pula, Tehnomonta i s predstavnicima ribara Radovanom Simićem i Draganom Marićem, kako bi se pronašlo rješenje za ribare u lučici Vargarola na zadovoljavajući način za sve.

Tom je prigodom sportskim korisnicima predlažemo da se presele na lokaciju sportske luke u blizini cementare. Ova lokacija, iako nije i formalno pravno regulirana kao takva je definirana GUP-om pa se očekuje da bi se u narednom razdoblju, u dogovoru s korisnicima, mogao provesti postupak i pravnog reguliranja statusa kroz postupak koncesije.

Ribarima je predloženo da se presele na lokaciju buduće luke Zonka.

U odnosu na trenutno stanje jedini način za rješavanje tog problema vidimo u donošenju odgovarajućeg akta kojim bi Grad Pula dao Obrtničkoj komori na privremeno korištenje dio katastarske čestice, koju ima u vlasništvu, a koja obuhvaća i postojeći mol.

Naime, to je jedina mogućnost provedbe bez provođenja natječaja i bez naknade, pravno nije moguće svakog pojedinog ribara obuhvatiti, a da to za njih bude ekonomski prihvatljivo. Komora bi nakon toga omogućila svojim članovima korištenje do konačne realizacije ribarske luke kada će se odlučivati putem koncesije.

Aktivnosti vezane uz realizaciju ribarske luke na toj lokaciji su se intenzivirale, Županija je naručila izradu studije predizvodljivosti kako bi se razradile moguće faze financiranja iz sredstava resornog ministarstva.

Naredni sastanak dogovoren je za ponedjeljak, 20. ožujka na kojem će sudjelovati predstavnici Grada i sportski korisnici na kojem će se razgovarati o njihovom „preseljenju“ u sportsku lučicu kod cementare.

Za petak, 24. travanja predviđena je prezentacija dosadašnjih aktivnosti i prezentacija studije predizvodljivosti realizacije ribarske luke Zonka u Mjesnom odboru Štinjan, a 27. ožujka 2023. godine dogovoren je sastanak Grada s Udruženjem obrtnika i ribarima iz Zonke i Varagarole, izvijestili su iz Grada Pule. (iPress)