Pula Herculanea započinje s akcijama prikupljanja glomaznog otpada "s kućnog praga" na području Općine Svetvinčenat. Prva prikupljanja organiziraju se od 17. do 21. travnja.

U glomazni otpad spadaju kupaonska oprema, podne obloge, namještaj, kuhinjska oprema te ostali glomazni otpad.

U glomazni otpad ne odlažu se električni i elektronički uređaji, akumulatori i baterije, građevinski otpad, opasni otpad (salonit ploče, otpadna ulja, zauljena ambalaža te fluorescentne cijevi) - ovaj otpad možete osobno donijeti na reciklažna dvorišta na području Pule, Fažane ili Marčane, pojasnili su iz Herculane. 

Kontakt broj za besplatan odvoz glomaznog otpada: 052/541-597. (iPress)