U ponedjeljak, 27. ožujka 2023. godine, susreti gradonačelnika Filipa Zoričića s građankama i građanima u mjesnim odborima održat će se prema sljedećem rasporedu:

16:00 sati MO Štinjan

17:00 sati MO Veli Vrh 

18:00 sati MO Valdebek

19:00 sati MO Busoler