U sklopu projekta „Dobra energija – solarna energija za energetsku tranziciju“, sklopljen je ugovor za postavljanje sunčanih elektrana na OŠ Veli Vrh Pula i OŠ Vidikovac Pula, s izvođačem Elektroinstalacije Štefanić, čime će te osnovne škole ubuduće namirivati gotovo 50 posto potreba za električnom energijom.

Za OŠ Veli Vrh predviđena je ugradnja fotonaponske elektrane ukupne instalirane snage CCA 50kW, čime će objekt postići samodostatnost od 45 posto, dok je za OŠ Vidikovac planirana fotonaponska elektrana ukupne instalirane snage cca 30kW, čime se postiže samodostatnost od 49 posto.

U smjeru održivosti i ublažavanja klimatskih promjena, time će OŠ Veli Vrh smanjiti emisiju CO2 za 59.012 kg godišnje, a OŠ Vidikovac 40.046 kg godišnje, promatrano po EU metodologiji.

Planirane aktivnosti u  projektu „Dobra energija – Solarna energija za energetsku tranziciju“ predviđaju izgradnju 22 solarne elektrane na javnim zgradama (od čega sedam u Istri), organizaciju edukacija te promociju na temu obnovljivih izvora energije, posebice solarne energije i mogućnosti koje ona pruža u procesu zelene tranzicije. Projekt će uz razmjenu iskustava hrvatskih i norveških stručnjaka otvoriti vrata za nove zelene investicije i ubrzati energetsku tranziciju Pule i Hrvatske.

Osim toga Grad Pula će se i dalje uključivati u popularizaciju solarne energije i njeno korištenje na svim razinama – od objekata javne i poslovne namjene do kućanstava te će naše škole postati primjer dobre prakse u Hrvatskoj.

Projekt „Dobra energija – Solarna energija za energetsku tranziciju“ financiraju Island, Lihtenštajn i Norveška putem Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.–2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u iznosu od 1,1 milijun EUR bespovratnih sredstava u okviru Programa „Energija i klimatske promjene”. Cilj projekta je povećati proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u Hrvatskoj.

Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu.

Dodatne informacije o projektu „Dobra energija – Solarna energija za energetsku tranziciju“ te nadolazećim projektnim aktivnostima možete pratiti na službenoj web stranici www.dobraenergijaseet.hr. (iPress)