Povodom dovršetka obnove trijema crkve sv. Marije Sacijane, poznatije kao sv. Marija od „trih kunfini“, smještene pored naselja Boškari, na povijesnoj tromeđi Barban – Svetvinčenat – Vodnjan, upriličeno je, u nedjelju 24. rujna, misno slavlje i blagoslov koje je predvodio porečki i pulski biskup u miru mons. Ivan Milovan, a prisustvovali su uz župnika vlč. Darka Zgrablića i svečenici iz Župe Svetvinčenat, te načelnik Općine Svetvinčenat i brojno mnoštvo koje je s nestrpljenjem dočekalo ponovno stavljanje crkve u službu.

Nakon prošlogodišnje 1. faze konzervatorsko-restauratorskih radova koja je obuhvaćala uklanjanje krova trijema i restauraciju nosivih stupova, ovog su rujna 2. fazom dovršeni radovi montaže istih stupova, rekonstrukcija krova trijema s pokrovom od kanalica, te sanacija preslice i zidova.

Radove je izvodila tvrtka s višegodišnjim iskustvom u provedbi zaštitnih radova Kapitel d.o.o. iz Žminja, a projekt je realiziran suradnjom Župe Sv. Vinka - Svetvinčenat, Općine Svetvinčenat i Konzervatorskog odjela u Puli, uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske koje je Programima zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara u 2022. i 2023. godini za sv. Mariju Sacijanu osiguralo više od 50.000,00 eura.

Ova crkva smatra se jednim od najstarijih svetvinčentskih svetišta; prema predaji postojala je već u VII. st., a u sadašnjem je obliku sagrađena u 17. st., stoga je kontinuirano ulaganje i podrška Ministarstva kulture i medija RH značajna za njeno očuvanje, kao i za brojna kulturna dobra na području Općine Svetvinčenat. (iPress)