Danas, 20. studenoga, započeli su radovi krajobraznog uređenja zelene površine koja se nalazi na raskrižju Palisine ulice i Ceste prekomorskih brigade, uz rotor prema Marini Veruda.

Radi se o prvom u nizu uređenja sufinanciranih od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kroz Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata.

Radovi predviđaju izvođenje građevinskih radova uređenja pješačkih komunikacija, postavu urbane opreme i hortikulturnog uređenja s postavom sustava navodnjavanja, a izvode se sukladno glavnom projektu kojeg je izradio Studio za Krajobraznu Arhitekturu, Prostorno Planiranje, Okoliš d.o.o., Rovinj.

Po provedenom postupku javne nabave, građevinski dio izvođenja radova povjeren je društvu Roveria usluge d.o.o. Juršići, uz angažiranje podugovaratelja, društva Nerium d.o.o. Rovinj za radove na zelenilu i navodnjavanju.

Vrijednost radova je 119.203,41 eura bez PDV-a. (iPress)