Središnji državni ured za demografiju i mlade dodjeljuje Gradu Vodnjanu financijsku potporu u iznosu od 54.718,16 EUR (412.500,00 HRK) za sufinanciranje troškova predškolske ustanove DV – SI Petar Pan.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava rezultat je uspješne prijave Grada Vodnjana na Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od V. do VIII. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini. Poziv Središnjeg državnog ureda bio je otvoren od 10. do 17. studenog ove godine.

Kako je u prijavi Grada Vodnjana naznačeno, financijska sredstva namijenjena su prvenstveno pokrivanju troškova bruto plaća te naknada i materijalnih prava radnika vrtića, a u manjem djelu troškovima energenata i komunalija. Uspjeh prijave na javni poziv ogleda se i u činjenici da je potpora odobrena u punom iznosu u kojem je i zatražena. (iPress)