Nakon što je na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Umaga, održanoj 22. studenog 2023. godine, predstavljen prijedlog Proračuna za 2024. godinu, na današnjoj je sjednici, 8. prosinca 2023. godine, isti i usvojen te iznosi čak 46.915.000,00 eura.

Proračun je najvažniji financijski i razvojni dokument svake jedinice lokalne samouprave, koji u sebi sadrži smjernice i projekte za naredno jednogodišnje razdoblje, s projekcijama budućeg dvogodišnjeg razdoblja.

Prema već ustaljenoj praksi, Grad Umag najviše izdvaja za obrazovanje. Strateškim projektom „Umag-grad djece“, nastavlja se s uređenjem OŠ Marije i Line, i to planiranjem novog budućeg aneksa zgrade škole čime će se omogućiti daljnji razvoj škole. U planu je priprema projektne dokumentacije za izgradnju nove Talijanske škole „Galileo Galilei“, a valja napomenuti kako se intenzivno nastavlja i izgradnja nove Područne škole u Svetoj Mariji na Krasu, za što će u 2024. biti izdvojeno 2,2 milijuna eura. Nastavlja se i s izgradnjom obrazovnog kampusa u Komuneli, ali i s opremanjem / izgradnjom dječjih igrališta u gradu i naseljima (546.500,00 eura) te uređenjem svih naših dječjih vrtića.

Grad Umag nastavlja i s ostalim strateškim investicijama pa se u 2024. godini, kao dio zelenih politika u zaštiti okoliša „Umag: Green City-Smart City“, ulaže do sada rekordnih 6 milijuna eura. Kao jedini grad u Hrvatskoj, planira se sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada Donji Picudo-zapad (4.096.106,00 eura) te se nastavlja izgradnja i uređenje odlagališta, reciklažnog dvorišta i sortirnice građevinskog materijala „Valdemat“, a za što je predviđen iznos od gotovo 1,1 milijuna eura.

Nadalje, kada su u pitanju ceste i prometnice, predviđena su pozamašna ulaganja. Gotovo 3,6 milijuna eura bit će usmjereno na izgradnju novih sadržaja i prometnica, 576.500,00 eura bit će uloženo u održavanje cesta na području grada, dok će se 440 tisuća eura usmjeriti u ulaganja u županijske i državne ceste na našem području.

Jedan od svakako najzanimljivijih projekata, vrijednosti 3,4 milijuna eura, bit će i nova gradska tržnica, čija je izgradnje nedavno započela. Predviđa se i dovršetak rekonstrukcije groblja Sv. Andrije (290.000,00 eura), ali i naše prekrasne gradske rive, za što je u Proračunu osigurano 2,2 milijuna eura. Na kraju, nastavlja se i projekt izgradnje za sve nas strateškog projekta „Umaške morske promenade“, koja će u konačnici svima omogućiti dostupnost do neotkrivenih plaža našega grada. (iPress)