Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Pule izvijestilo je da je na izbore za Mjesne odbore izašlo ukupno 12,99% upisanih birača s pravom glasa. 

ODAZIV BIRAČA NA IZBORIMA 18. VELJAČE 2024.
MJESNI ODBOR UKUPAN BROJ BIRAČA UPISANIH U POPIS BIRAČA BROJ BIRAČA KOJI SU GLASALI  DO 10:30 BROJ BIRAČA KOJI SU GLASALI  DO 15:30 UKUPNI BROJ BIRAČA KOJI SU GLASALI ODAZIV BIRAČA DO 10:30 ODAZIV BIRAČA DO 15:30 UKUPNI ODAZIV BIRAČA
MO Arena 2656 39 156 264 1,47% 5,87% 9,94%
MO Busoler 3243 66 267 423 2,04% 8,23% 13,04%
MO Gregovica 3171 54 264 386 1,70% 8,33% 12,17%
MO Kaštanjer 3886 71 266 405 1,83% 6,85% 10,42%
MO Monte Zaro 1862 40 121 165 2,15% 6,50% 8,86%
MO Monvidal 2231 63 196 276 2,82% 8,79% 12,37%
MO Nova Veruda 2498 98 281 386 3,92% 11,25% 15,45%
MO Stari Grad 2604 93 297 435 3,57% 11,41% 16,71%
MO Stoja 878 90 255 333 10,25% 29,04% 37,93%
MO Sv.Polikarp-Sisplac 4545 99 345 511 2,18% 7,59% 11,24%
MO Šijana 4616 75 295 401 1,62% 6,39% 8,69%
MO Štinjan 1640 93 236 389 5,67% 14,39% 23,72%
MO Valdebek 2690 63 253 466 2,34% 9,41% 17,32%
MO Veli Vrh 3242 70 292 492 2,16% 9,01% 15,18%
MO Veruda 3454 86 350 449 2,49% 10,13% 13,00%
MO Vidikovac 3833 74 237 330 1,93% 6,18% 8,61%
UKUPNO GRAD PULA 47049 1174 4111 6111 2,50% 8,74% 12,99%