Trgovački sud u Pazinu donio je 20. veljače 2024. presudu kojom se u cijelosti odbija tužbeni zahtjev Udruge „Građanska reakcija“ (predsjednica: Lidija Zulma Udovicki Sanchez de Lozada) protiv trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. kao jednog od tuženika u parničnom postupku uz obvezu da gradskom trgovačkom društvu nadoknadi parnični trošak.

Udruga „Građanska reakcija“ zahtijevala je utvrđenje da su pojedine odredbe Ugovora o zasnivanju prava građenja na k.č. br. 5186/35, 5186/36, 5186/6 i 5187/2 k.o. Pula, ništetne. Radi se o nekretninama na kojima je pravo građenja osnovano za potrebe uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području Valkana.

Sud je u obrazloženju presude istaknuo da je svrha spomenutog ugovora omogućavanje obavljanja predmetne komunalne djelatnosti te da ne postoji i zakonita svrha da se prisilno izmjeni sporni ugovor o pravu građenja.

Protiv ove presude može se izjaviti žalba Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske, u roku od 15 dana.

Gradonačelnik Pule Filip Zoričić istaknuo je da neće komentirati predmetni postupak sve dok isti ne postane pravomoćan. (iPress)