U Savudriji su dovršeni radovi koji čine sastavni dio strateškog EU projekta 'Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag-Savudrija-Novigrad'.

Asfaltiranjem dionice tlačnog cjevovoda u Ulici Crvene uvale 0075 Zambratiji dovršeni su svi radovi na kopnenoj dionici spomenutog transportnog sustava u duljini oko 15 km gravitacijskih i tlačnih cjevovoda kanalizacije te 4 glavne crpne stanice. U okviru istih radova izveden je i novi podmorski sigurnosni ispust u slučaju nužde ukupne duljine 3,4 km, od čega je podmorska dionica 1,3 km s krajnjom točkom ispusta na dubini mora od 32 m.

Dovršetkom jedne od strateških investicija na području Savudrije, bilježi se povijesni trenutak za ovo područje u smjeru zaštite okoliša i mora, kao i zdravlja građana. U cilju kontinuiranog razvoja i rasta našega grada, na području cijelog Umaga se sustavno provode investicije u smjeru stvaranja sve boljih uvjeta života i zaštite okoliša.

Realizacijom ove investicije, sve fekalne vode iz kanalizacija s područja cijele Savudrije više se neće ispuštati u more u uvali Gamboc, što je bio slučaj proteklih 50 godina.

Izgradnjom nove kanalizacije i novih uređaja sve se fekalije transportiraju u Umag u centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na daljnju obradu. Time je osigurano funkcioniranje novog centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji je također u finalnoj fazi izgradnje te uskoro ulazi u fazu probnog rada.

Navedeni radovi su dio „zelene politike“ grada Umaga te će neposredno utjecati na zaštitu okoliša i zaštitu mora, kao i na zdravlje cijele zajednice, što je i osnovni cilj ovog strateškog EU projekta koji se događa jednom u povijesti svakog grada.

Grad Umag i mimo ovog EU projekta konstantno ulaže u izgradnju nove infrastrukture, kao i rekonstrukciju i zamjenu postojeće, koja je potrebna i iznimno važna za budući razvoj. Navedenim se investicijama bitno podiže kvaliteta opskrbe vodom, kanalizacije i oborinske odvodnje, čime se poboljšava standard života za naše građane. 

Podsjetimo, gradonačelnik Vili Bassanese na predstavljanju projekta u listopadu 2021. rekao je kako je riječ o najvećem europskom projektu koji se provodi na području grada Umaga koji se intenzivno pripremao 7 godina. 

Nositelj projekta je umaško komunalno poduzeće 6. MAJ ODVODNJA a njegova ukupna vrijednost je 445.355.470,66 kn bez PDV-a od čega 71% čine bespovratna sredstva Europske unije, a preostalih 29% u jednakim udjelima financiraju Republika Hrvatska, Hrvatske vode i 6. MAJ ODVODNJA d.o.o. (iPress)