U četvrtak 28. ožujka u gradskoj Komunalnoj palači održan je sastanak na kojemu su sudjelovali gradonačelnik Pule Filip Zoričić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, mlade i sport Ivana Sokolov, predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku Regina M. Castillo i Žana Hinek iz Odjela za prikupljanje sredstava UNICEF-a.

Na sastanku se razgovaralo o projektima i planovima koje Grad Pula provodi, a koji su orijentirani na rad s djecom i mladima, s fokusom na mentalno zdravlje i prevenciju vršnjačkog nasilja.

Gradonačelnik Filip Zoričić upoznao je predstavnice UNICEF-a s Programom podrške i savjetovanja u osnovnim školama Grada Pule te o tijeku provedbi projekta inkluzivnog Parka grada Graza, koji je plod suradnje Grada Pule, UNICEF-a Hrvatska i tvrtke Infobip.

U razgovoru o mogućoj podršci Grada u provedbi programa UNICEF-a u pulskim školama, predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku Regina M. Castillo, napomenula je kako je od iznimne važnosti da se aktivnosti koje su fokusirane na prevenciju vršnjačkog nasilja prošire na cjelokupno okruženje u kojima djeca i mladi žive, pojašnjavajući pri tome kako je važno da i roditelji i učitelji i svi djelatnici škole sudjeluju u edukacijama.

Istaknula je kako je važno da i djeca i odrasli nauče prepoznati oblike nasilja i dodala kako je važno imati na umu da se je pojavom online komunikacije nasilje preselilo na društvene mreže i druge slične kanale komunikacije, a samim time postalo prisutnije.

Predstavnice UNICEF-a tom su prigodom predstavile projekte koje UNICEF provodi, a odnose se na borbu protiv siromaštva, pomoć djeci s teškoćama u razvoju, brigu o mentalnom zdravlju djece, prevenciji nasilja među djecom te su zahvalile gradonačelniku na dosadašnjoj suradnji kao i na otvorenosti za predložene nove projekte.