Građani Pule svoj grad doživljavaju sigurnim mjestom za život, sigurnijim od drugih većih gradova u Hrvatskoj i regiji, glavni je zaključak istraživanja „Percepcije građana o sigurnosti života u gradu Puli“ provedenog u ožujku i travnju ove godine na uzorku od 600 stanovnika starijih od 18 godina s prebivalištem na području grada Pule.

„Ovo istraživanje dodatno potvrđuje da Pula aktivno radi na održavanju visokog standarda sigurnosti. To dodatno pridonosi pozitivnom doživljaju grada među našim građanima. Kroz kontinuirano djelovanje u rješavanju sigurnosnih izazova doprinijet ćemo poboljšanju kvalitete života građana i stvaranju okruženja u kojem se osjećaju još ugodnije i sigurnije", rekao je gradonačelnik Filip Zoričić.

Kao sigurnosni nedostatak u gradu, pak, najviše se ističe prometna nekultura, a slijedi ju konzumacija i prodaja droge. Nasilje je, u navedenom istraživanju, u najmanjoj mjeri prepoznato kao problem grada Pule.

Gradsko redarstvo od građana je ocijenjeno značajnim i važnim faktorom osiguranja sigurnosti, ali u toj ulozi veće rezultate, prema istraživanju, ipak postiže policija.

Ciljevi istraživanja bili su percepcija sigurnosti života u gradu Puli, kriteriji osjećaja sigurnosti i detaljna evaluacija pojedinih sigurnosnih problema.

Pula se, među građanima, percipira kao siguran grad, pogotovo na razini kvarta. Sigurnost je percipirana značajno većom u odnosu na druge gradove u Hrvatskoj i okolnim državama, čak 70 posto građana smatra da je Pula sigurnija od drugih gradova, a samo 4 posto ga smatra nesigurnijim. Gotovo dvije trećine građana Pule u potpunosti se osjeća sigurno u svom gradu. (iPress)