Fažanski Komunalac snimio je lokalne poduzetnike koji posluju najviše upravo zahvaljujući turizmu kako nepropisno bacaju otpad pored kanti za smeće.

Kao što je vidljivo na fotografijama, poduzetnici su bacili svoje smeće pored podzemnih kontejnera namijenjenih za odlaganje otpada građanstva.

Iako ovakvo nerazumljivo i nesavjesno ponašanje u općini Fažana nije uobičajeno, a zato što je većina naših sugrađana i sugrađanki itekako odgovorna prema zajedničkoj imovini i prostoru, ovim putem apeliramo na pojedince, koji očigledno misle da su bolji i pametniji od svojih poštenih i odgovornih sumještana i sumještanki, da prestanu s ovakvim neumjesnim ponašanjem.

Fažana je, naime, od svih jedinica lokalne samouprave u Istri, dakle svih općina i gradova, četvrta po selektiranju otpada, sa 45 posto, što ju ujedno čini i najuspješnijoj u južnoj Istri.
U konačnici, svako nepropisno odlaganje otpada zbrinjava se upravo o trošku savjesnih stanovnika općine Fažana.

Protiv poznatih počinitelja podnijete su prijave komunalnom redarstvu Općine Fažana, objavili su iz fažanskog Komunalca. (iPress)