Jedinstvenu posvetu hrvatskoj žrtvi u ratu Armada je napravila dan uoči blagdana, 4. kolovoza, točno u 21 sat, kada su 222 baklje na Krčkom mostu svojim plamenom povezale Krk i primorsko kopno.  (H)