LAG 'Južna Istra' je temeljem Odluke o odobrenju aktivnosti Ministarstva poljoprivrede a u vezi Poziva za podnošenje prijedloga za provedbu godišnjeg provedbenog akcijskog plana Nacionalne ruralne mreže za 2022. godinu proveo izradu stručne studije o mogućnostima postizanja energetske samostalnosti na području južne Istre.

Predstavljanje će se održati 29.11.2022. i 30.11.2022. godine prema sljedećem rasporedu:

Utorak 29. studenog u 18:00 sati

Dom kulture Rovinj (drugi kat: velika dvorana), Trg maršala Tita 12

Srijeda 30. studenog u 18:00 sati

Javna vaga Vodnjan, Istarska ulica bb

Predstavljanje će održati autorica znanstvenog istraživanja, dr.sc. Ana-Maria Boromisa sa Instituta za razvoj i međunarodne odnose iz Zagreba.

Pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju prezentaciji koja je usredotočena na tri pitanja:

  • Zbog čega se regije intenzivno okreću prema energetskoj samostalnosti korištenjem obnovljivih izvora energije?
  • Koje su glavne prepreke?
  • Kako krenuti i gdje zatražiti stručnu podršku? (iPress)