Usklađivanje viznog režima Srbije i BiH s viznim režimom Europske unije smanjio bi pritisak ilegalnih migracija na Hrvatsku i to je jedan od ključnih uvjeta za napredak tih dviju zemalja prema članstvu u EU, rekao je u četvrtak premijer Andrej Plenković.

Premijer je u četvrtak posjetio postaju granične policije Cetingrad i policijske službenike koji nadziru i štite državnu granicu.

Tamo je naglasio da bi jedan od „glavnih elemenata” koji bi smanjio pritisak ilegalnih migracija na Hrvatsku bilo usklađivanje Hrvatskoj susjednih država, prvenstveno Bosne i Hercegovine i Srbije, s viznim režimom Europske unije.

Plenković je rekao kako brojni državljani trećih zemalja „dođu na aerodrom kao turisti, a nakon toga su ilegalni migranti koji kroz zelenu granicu, uz pomoć krijumčara, nastoje ući u druge zemlje”.

Stoga je politika usklađivanja viznog režima „jedan od ključnih uvjeta za napredak tih zemalja prema članstvu u Europskoj uniji”, kazao je premijer.

Naglasio je da je toga svjesna i „velika većina partnera u EU-u”, kao i Europska komisija, te da nema „nijedne prigode kad se raspravlja o zaštiti granica” da predstavnici Hrvatske ne naglase nužnost tog usklađivanja. (Hina)