U ovoj se godini očekuje rast cijena poljoprivrednih proizvoda za 12 posto prema godini ranije, pri čemu bi cijene biljnih proizvoda mogle porasti za 19,8 posto, dok bi cijene stoke i stočnih proizvoda mogle pasti za 0,5 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) o prognozi cijena u poljoprivredi.

Kod biljnih proizvoda se očekuje porast cijena u svim skupinama, osim u skupini krumpir (uključujući sjemenski).

Najviše će, prema prognozama, porasti cijene industrijskog bilja, za 46,5 posto, žitarica za 31,5 posto, krmnog bilja i povrća za 14,3 posto, vina za 7,6 posto, maslinovog ulja za 3,8 posto, voća za 2,2 posto itd.

Cijene krumpira, uključujući sjemenski, kako se prognozira, će pasti za 13,3 posto.

Kod stoke i stočnih proizvoda u ovoj se godini očekuje porast cijena goveda, za 2,9 posto, peradi za 2,8 posto i mlijeka za 0,1 posto.

Istodobno se očekuje pad cijena svinja, za 13 posto te konzumnih jaja za 0,6 posto.

Kod cijena dobara i usluga za tekuću uporabu u poljoprivrednoj proizvodnji očekuje se porast cijena za 16,1 posto prema godini ranije.

Pritom se očekuje da će cijene gnojiva porasti 40,1 posto, energije i maziva 17,8 posto te stočne hrane 28,5 posto. Očekuje se i rast cijena sjemena i sadnog materijala za 2,8 posto, veterinarskih usluga, za 1,9 posto te cijena sredstava za zaštitu bilja, za 7,7 posto.

Prognoza indeksa cijena u poljoprivredi za 2021. izračunana je na temelju kretanja cijena poljoprivrednih proizvoda od siječnja do rujna tekuće godine i procjene kretanja cijena za razdoblje listopad – prosinac, navode statističari.

Cijene korištene za izračun prognoze za prvih devet mjeseci 2021. dobivene su iz tromjesečnih istraživanja o otkupu i prodaji poljoprivrednih proizvoda i ostalih istraživanja DZS-a, administrativnih podataka iz Ministarstva poljoprivrede te ostalih administrativnih izvora. (H)