Krajem ovogodišnjeg srpnja u Hrvatskoj je 219.918 građana imalo blokirane račune s glavnicom duga od 2,42 milijarde eura, kao i 14.047 poslovnih subjekata, čija je glavnica duga iznosila 603,1 milijun eura, podaci su Financijske agencije (Fina) objavljeni u ponedjeljak.

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. srpnja u očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirano je 219.918 građana, što je za 426 ili 0,2 posto manje nego u prethodnom mjesecu, a 13.319 ili 5,7posto manje nego prije godinu dana.

Glavnica njihova duga iznosila je 2,42 milijardi eura, što je za 1,1 posto više u odnosu na lipanj, ali i 1,7 posto manje u odnosu na srpanj lani.

Po podacima Fine, kada se glavnici pridoda i dug po osnovi kamata u visini od 881,2 milijuna eura, ukupan je dug građana s blokiranim računima krajem srpnja iznosio 3,3 milijarde eura.

Iz Fine su istaknuli kako se najveći dio duga, u iznosu od 680 milijuna eura (bez kamata), odnosio na dug potrošača prema bankama kao vjerovnicima, a prema svim financijskim institucijama dug je iznosio 780 milijuna eura.

Krajem srpnja u očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirano je i 14.407 poslovnih subjekata, što je za 325 ili 2,4 posto više u odnosu na lipanj te 131 ili 0,9 posto manje u odnosu na srpanj lani.

Glavnica duga poslovnih subjekata iznosila je 603,1 milijun eura, što je za 15,8 milijuna ili 2,7 posto više u odnosu na lipanj te za 33,5 milijuna eura ili 5,9 posto više u odnosu na srpanj 2022. godine.

Dug po kamatama je iznosio 152 milijuna eura, pa je tako ukupan dug poslovnih subjekata na kraju travnja iznosio 755,1 milijun eura.

Podaci Fine pokazuju da je od 14.047 poslovnih subjekata koji nisu podmirili dospjele osnove za plaćanje 6.240 pravnih osoba (44,4 posto).

Glavnica njihova duga iznosila je 446,5 milijun eura, a kada se tome pridoda kamata od 100,2 milijuna eura, ukupan dug pravnih osoba iznosio je 546,7 milijuna eura.

Blokirane račune krajem srpnja imalo je i 7.807 fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost, a njihov je ukupni dug iznosio 208,4 milijuna eura, od čega se 156,6 milijuna odnosi na glavnicu, a 51,8 milijuna na kamatu. (Hina)